Datu apstrādes līgums

Šis datu apstrādes līgums (turpmāk – Līgums) regulē personas datu apstrādi, kuru veic SIA VENIPAK LATVIJA, darbojoties kā “Datu apstrādātājs”, sava klienta, kurš darbojas kā “Datu pārzinis”, vārdā. Šis Līgums kļūst obligāts Datu apstrādātājam un Datu pārzinim saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu.   NOSLĒGTA VIENOŠANĀS: JĒDZIENI UN LĪGUMA SKAIDROJUMS 1.1. Ja Līguma konteksts neprasa citu…