Lietuvas e-komercijas potenciāls vēl aizvien ir ļoti liels, taču vajadzētu drošāk izmantot ārvalstu tirgus

Ziņas par ekonomikas izaugsmes tempa palēnināšanos rada galvassāpes arī e-tirgotājiem. Lai gan šobrīd ir jūtama neliela tirdzniecības palēnināšanās, globālās tendences rāda, ka Lietuva kopā ar pārējām Baltijas valstīm vēl nav sasniegusi Eiropas e-tirdzniecības apjomu. Lēnāku izaugsmi lielā mērā nosaka arī nedrošā ārvalstu tirgus apgūšana. Pēc starptautiskā sūtījumu uzņēmuma „Venipak”, kas e-komercijas uzņēmumiem sniedz arī pasūtījumu…