Sociāli atbildīgas iniciatīvas uzņēmumā – lojālāki darbinieki

Veiksmīgu biznesu vērtē ne tikai pēc peļņas rādītājiem, bet arī darbinieku apmierinātības un kopējā ieguldījuma sabiedrībā. Sociāli atbildīga uzņēmējdarbība ir vērtība, ko novērtē ne tikai apkārtējie cilvēki, bet arī sabiedrība kopumā, jo dot pienesumu dažādu mērķu sasniegšanai, ir svarīga vides veidošanā, kā arī reputācijas celšanā. Uzņēmējdarbība ir saistīta ar  naudu, tā ir sena patiesība, taču…