Paskutinį kartą Privatumo politika atnaujinta 2023 m. liepos 18 d.

Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo šioje interneto svetainėje dienos.

 

1. Bendra informacija

UAB „Venipak Lietuva“ (toliau – Bendrovė arba Mes) šia privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas, kurios taikomos mūsų interneto svetainės venipak.com/lt/ lankytojams (toliau – Interneto svetainė), mūsų paslaugomis, įskaitant, bet neapsiribojant mūsų mobiliąja aplikacija [nurodyti pavadinimą] (toliau – Programėlė), besinaudojantiems klientams ir kitiems asmenims, kurių duomenis tvarkome savo veiklos rėmuose. Ši Privatumo politika taip pat taikoma asmens duomenų tvarkymui ir komunikacijai Bendrovės socialinių tinklų paskyrose (pvz., Facebook, LinkedIn).

Duomenų valdytojo rekvizitai:
UAB „Venipak Lietuva“
S. Žukausko g. 49, LT-09131 Vilnius
Įmonės kodas: 300906055
Tel.: 8 700 55221
El. p.: [email protected]

Kadangi ši Privatumo politika gali keistis be atskiro pranešimo, prašome pasitikrinti kiekvieną kartą, kai lankotės mūsų Interneto svetainėje ar naudojatės Programėle. Internetinėje svetainėje rasite naujausią šios politikos versiją.

Visi duomenys, kuriuos tvarkome savo veiklos rėmuose, yra renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad surinkti asmens duomenys būtų apsaugoti nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

Asmenys, kurie yra jaunesni nei 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per Mūsų Interneto svetainę ir/ar Programėlę. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

 

2. Kokią informaciją apie jus renkame ir kaip ją naudojame?

Kokiu tikslu renkame asmens duomenis? Kokius tiksliai duomenis renkame/tvarkome? Kokia BDAR sąlyga remiamės tvarkydami jūsų asmens duomenis? Kiek laiko šiuos duomenis saugome?
2.1. Siuntų surinkimas ir pristatymas Siuntos siuntėjo ir gavėjo vardas, pavardė, registracijos Programėlėje duomenys (pvz. vardas ir pavardė, pseudonimas, kalbos pasirinkimas), pristatymo vietos adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, mokėjimo būdas, ir kita informacija, kurią mums pateikia siuntėjas, siuntos gavėjo parašas (pateikiamas atsiimant siuntą), statistinė naršymo Programėlėje informacija.

Mūsų sugeneruoti duomenys: siuntos numeris, pristatymo įrodymas, siuntos paėmimo ir pristatymo vietos GPS duomenys ir adresas, paliktos siuntos nuotrauka (fotografuojama vieta, kurioje kurjeris paliko siuntą, pvz., įėjimo durys), programėlės naudotojo ID, paskyros statusas, IP adresas, prisijungimų prie paskyros ir veiksmų paskyroje techniniai duomenys.

Siuntos siuntėjo atveju: (1) sutarties vykdymas ir jos sudarymas (BDAR 6 str. 1 dalies (b) punktas) bei (2) teisinės prievolės vykdymas pagal BDAR 6 str. 1 dalies (c) punktą (LR pašto įstatymo 10 str. 2 dalis)

Siuntos gavėjo atveju:
(1) teisinės prievolės
vykdymas pagal BDAR 6 str. 1 dalies (c) punktą (LR pašto įstatymo 10 str. 2 dalis) bei (2) teisėtas mūsų interesas įteikti siuntą tinkamam gavėjui (tapatybės nustatymas) pagal BDAR 6 str. 1 dalies (f) punktą

Elektroninės duomenų rinkmenos, informacinių sistemų ir duomenų bazių įrašai saugomi 4 metus nuo duomenų gavimo.

Siuntų paėmimo dokumentai (važtaraščiai ir susiję dokumentai) saugomi 18 mėnesių.

Siuntų pristatymo dokumentai (elektroniniai ir popieriniai) saugomi 4 metus.

2.2. Sutarčių sudarymas ir vykdymas Sutartį sudarančių fizinių asmenų: vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, individualios veiklos pažymėjimas ar verslo liudijimas, sąskaitos rekvizitai, telefono numeris, el. pašto adresas, parašas ir sudaroma sutartis.

Sutartį sudarančių juridinių asmenų atstovų (pvz., jų darbuotojų): vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris, el. pašto adresas, parašas ir sudaroma sutartis.

Sutarties vykdymas ir jos sudarymas (BDAR 6 str. 1 dalies (b) punktas)

Teisinės prievolės dėl tinkamos buhalterinės apskaitos vedimo vykdymas pagal BDAR 6 str. 1 dalies (c) punktą (LR buhalterinės apskaitos įstatymas, LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymas)

Teisėtas mūsų interesas sudaryti, vykdyti sutartį su kita sutarties šalimi, pasitelkiant jos atstovą (sudarant, vykdant sutartį, siekiant su juo susisiekti, jį identifikuoti, pasirašyti dokumentus ir pan.) (BDAR 6 str. 1 dalies (f) punktą)

10 metų nuo sudarytos sutarties pasibaigimo dienos, išskyrus atvejus, kai yra būtinybė duomenis saugoti ilgiau, pavyzdžiui, apginti teisinius reikalavimus
2.3. Muitų administravimas Vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, siuntos numeris, siunčiami pranešimai, siuntos turinys ir prekių vertė. Teisinės prievolės vykdymas pagal BDAR 6 str. 1 dalies (c) punktą (LR muitinės įstatymas) 6 mėnesiai aktyvioje duomenų bazėje. Praėjus šiam laikotarpiui, duomenis perkeliame į archyvą 5 metams.
2.4. Mokėjimų ir buhalterinės apskaitos vedimas Buhalterinės apskaitos dokumentuose esantys duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, kontaktiniai duomenys, banko sąskaitos numeris, mokėjimų duomenys, suteiktos paslaugos bei kita informacija, jeigu jos reikalauja apskaitos taisyklės. Teisinės prievolės dėl tinkamos buhalterinės apskaitos vedimo vykdymas pagal BDAR 6 str. 1 dalies (c) punktą (LR buhalterinės apskaitos įstatymas, LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymas) 10 metų, išskyrus atvejus, kai yra būtinybė duomenis saugoti ilgiau, pavyzdžiui, apginti teisinius reikalavimus.
2.5. Tiesioginės rinkodaros vykdymas(informuojame apie mūsų teikiamas paslaugas ir vykdome apklausas mūsų paslaugų kokybei įvertinti) Vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, siuntos numeris Informuojame apie savo teikiamas paslaugas: (1) jeigu naudojotės mūsų paslaugomis, duomenis tvarkome remdamiesi LR elektroninių ryšių įstatymo 81 str. 2 dalimi; (2) jeigu nesinaudojote mūsų paslaugomis (nebuvote mūsų klientu), duomenis tvarkome remdamiesi Jūsų duotu sutikimu (Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 81 str. 1 dalis ir BDAR 6 str. 1 dalies (a) punktas).

Apklausas vykdome mūsų teisėto intereso tobulinti savo teikiamų paslaugų kokybę, pagrindu pagal BDAR 6 str. 1 dalies (f) punktą.

Sutartinių klientų duomenys tvarkomi tol, kol galioja su klientais sudarytos sutartys.

Jeigu turime Jūsų sutikimą tiesioginei rinkodarai, duomenis tvarkysime 5 metus nuo sutikimo gavimo dienos.

Apklausų vykdymo tikslu naudojami duomenys tvarkomi 3 mėnesius nuo paslaugos suteikimo dienos.

2.6. Mūsų socialinių tinklų paskyrų administravimas Vardas, pavardė, paskyros vardas, lytis, kontaktinė informacija (jeigu tokią mums pateikiate), šalis, nuotrauka, komentarai po mūsų įrašais, mūsų įrašų pasidalinimai, reakcijos į mūsų įrašus, palikti atsiliepimai ir įvertinimai, informacija apie tai, kada pradėjote sekti ar pamėgote mūsų socialinio tinklo paskyrą, mums siųstos žinutės su priedais, komunikacijos su mumis istorija (turinys bei gavimo/pateikimo laikas) Jūsų sutikimas (BDAR 6 str. 1 dalies (a) punktas) 5 metai
2.7. Įsiskolinimų valdymas Jums delsiant vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus mūsų Bendrovei, tvarkomi šie fizinio asmens arba juridinio asmens vadovo ar akcininko duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, gimimo data, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, mokėjimo sąskaitos numeris, mokėjimo sąskaitos išrašai, kredito istorija ir kiti duomenys, jei jie susiję su skolos susidarymo aplinkybėmis arba susidariusių įsiskolinimų valdymu.

Dalį šių duomenų mes gauname iš kredito, finansų, mokėjimų ir (ar) elektroninių pinigų įstaigų, valstybinių ar nevalstybinių registrų bei įmonių, tvarkančių jungtines skolininkų duomenų rinkmenas (Lietuvoje UAB „Creditinfo Lietuva“ ir kitų).

Bendrovė turi teisę teikti turimą informaciją apie jūsų tapatybę, kontaktinius duomenis ir kredito istoriją, t.y. finansinius ir turtinius įsipareigojimus ir jų vykdymą, skolas ir jų apmokėjimą, įmonėms, valdančioms skolininkų duomenų bazes (pvz., Lietuvoje kredito biurui, UAB „Creditinfo Lietuva“), taip pat skolų išieškojimo bendrovėms.

Teisėtas mūsų interesas laiku gauti apmokėjimą už mūsų suteiktas paslaugas pagal BDAR 6 str. 1 dalies (f) punktą 1 metai po skolos sumokėjimo arba išieškojimo dienos
2.8. Užklausų, skundų, prašymų nagrinėjimas (vidaus administravimas) Vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys ir bet kokia kita informacija ar dokumentai, kuriuos mums pateikiate Teisėtas mūsų interesas tinkamai ir operatyviai išspręsti gautus skundus, prašymus ir užklausas pagal BDAR 6 str. 1 dalies (f) punktą Duomenys saugojami 4 metus nuo klausimo nagrinėjimo pabaigos. Asmens duomenys gali būti saugomi ir ilgesnį laikotarpį, jeigu to reikia, kad Bendrovė galėtų apsiginti nuo jai pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.
2.9. Pokalbių telefonu įrašymas, siekiant užtikrinti telefonu teikiamų paslaugų ir informavimo kokybę, darbuotojų ir interesantų teisių bei jų teisėtų interesų apsaugą, gynimą, įrodymų surinkimą, skundų nagrinėjimą Renkami pokalbių garso duomenys (pokalbio įrašas), konsultuojančio asmens vardas, skambinančio asmens telefono ryšio numeris, pokalbio data bei pradžios ir pabaigos laikas Jūsų faktinis sutikimas (kai nusprendžiate tęsti pokalbį) (BDAR 6 str. 1 dalies (a) punktas).

Jeigu nepageidaujate, kad Jūsų pokalbis būtų įrašomas, prašome kreiptis į mus el. paštu [email protected] arba tiesiogiai atvykti į mūsų buveinę.

Ne ilgiau kaip 6 mėnesius, išskyrus atvejus, kai yra būtinybė duomenis saugoti ilgiau, pavyzdžiui, apginti teisinius reikalavimus.
2.10. Paštomatuose laikomų siuntų bei Bendrovės turto saugumo užtikrinimas (vaizdo stebėjimas) Vaizdo duomenys (vaizdo įrašas), jų surinkimo data ir laikas Teisėtas mūsų interesas užtikrinti paštomatuose laikomų siuntų bei Bendrovės turto saugumą (BDAR 6 str. 1 dalies (f) punktas) Ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų, išskyrus atvejus, kai yra pagrindo manyti, kad: (1) vaizdo įrašuose užfiksuotas administracinis nusižengimas, nusikalstama veika ar kitas teisės pažeidimas, darbo drausmės ir (ar) profesinės etikos pažeidimas; (2) vaizdo duomenys reikalingi ikiteisminiam arba teisminiam procesui arba (3) nepasibaigus duomenų saugojimo terminui gaunamas prašymas susipažinti su vaizdo duomenimis.

Tokiais atvejais vaizdo duomenys yra saugomi tiek, kiek reikalinga šiems tikslams pasiekti, ir sunaikinami nedelsiant, kai tik tampa nebereikalingi

2.11. Interneto svetainės ir Programėlės tobulinimas, siekiant užtikrinti jų veikimą, padidinti jų saugumą ir pritaikyti jų turinį bei formą lankytojų poreikiams Renkami ir tvarkomi šie mūsų Interneto svetainės bei Programėlės lankytojų ir naudotojų duomenys: IP adresas, operacinė sistema, naudotojo ID, naudotojo įrenginys, ir kita informaciją apie lankytojo veiklą mūsų ir kitose svetainėse bei Programėlėje. Ši informacija renkama ir saugoma kaip žurnalinių įrašų dalis arba naudojant slapukus. Plačiau apie slapukų naudojimą skaitykite Slapukų politikoje venipak.com/lt/ Slapukų pagalba gaunami duomenis renkami Jūsų sutikimo pagrindu (BDAR 6 str. 1 dalies (a) punktas). Gauti duomenys tvarkomi teisinio mūsų intereso tobulinti savo Interneto svetainės veikimą pagrindu (BDAR 6 str. 1 dalies (f) punktas) Plačiau apie saugojimo laikotarpius skaitykite venipak.com/lt/

 

3. Kam atskleidžiame jūsų asmens duomenis eee ribose ir už eee ribų?

Jūsų asmens duomenis perduodame tik patikimoms trečiosioms šalims ir tik siekdami tinkamai įgyvendinti asmens duomenų tvarkymo tikslus. Kalbant konkrečiai, Jūsų duomenys gali būti perduodami:

 

EEE teritorijoje:

 • Kitoms Venipak įmonių grupės įmonėms;
 • Mūsų partneriams, kurių pagalba vykdome siuntų perdavimą;
 • Rinkodaros, verslo valdymo ir komunikacijos paslaugas teikiančioms įmonėms;
 • Telefoninių pokalbių įrašymo paslaugas teikiančioms įmonėms;
 • Klientų aptarnavimo ir klientų administravimo paslaugas teikiančioms įmonėms;
 • UAB „Creditinfo Lietuva“ (įsiskolinimų valdymo paslaugų teikimas);
 • Skolų išieškojimo įmonėms, kurioms perleidžiami reikalavimai į įsiskolinimą;
 • IT infrastruktūros priežiūros ir aptarnavimo paslaugas teikiančioms įmonėms;
 • Serverių nuomos ir serverių priežiūros paslaugas teikiančioms įmonėms;
 • Elektroninių ryšių paslaugas teikiančioms įmonėms;
 • Svetainės administravimo paslaugas teikiančioms įmonėms;
 • Apskaitos, audito, teisines ir kitas paslaugas teikiančioms įmonėms;
 • Mokėjimų paslaugas teikiančioms įmonėms;
 • Valstybės įstaigoms ir institucijoms, teisėsaugos institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų pavestas funkcijas, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.

 

Už EEE teritorijos ribų:

 • Facebook, Inc. (JAV). Facebook nebesiremia „Privacy Shield“ duomenų perdavimo į JAV mechanizmu, bet ir dalyvauja šioje programoje. Asmens duomenų perdavimui už EEE ribų Facebook naudoja Europos Sąjungos komisijos patvirtintas standartines sutarčių sąlygas (angl. Standard Contractual Clauses arba SCC);
 • LinkedIn Corporation (JAV). LinkedIn nebesiremia „Privacy Shield“ duomenų perdavimo į JAV mechanizmu, bet ir dalyvauja šioje programoje. Asmens duomenų perdavimui už EEE ribų LinkedIn naudoja Europos Sąjungos komisijos patvirtintas standartines sutarčių sąlygas (angl. Standard Contractual Clauses arba SCC).
 • Google LLC (JAV). Su Google privatumo politika galite susipažinti čia. Naudojami Google slapukai. Google nebesiremia „Privacy Shield“ duomenų perdavimo į JAV mechanizmu, bet ir toliau dalyvauja šioje programoje. Asmens duomenų perdavimui už EEE ribų Google naudoja Europos Sąjungos komisijos patvirtintas standartines sutarčių sąlygas (angl. SCC).

Visiems šiems paslaugų tiekėjams mes suteiksime tik tiek Jūsų asmeninės informacijos, kiek bus būtina konkrečiai paslaugai atlikti.

 

4. Ką darome, kad apsaugotume jūsų duomenis?

Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai, saugiai ir yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais, nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenų saugumo priemonės nustatomos atsižvelgiant į rizikas, kurios kyla tvarkant asmens duomenis.

 

5. Jūsų teisės

Kiekvienas duomenų subjektas, t.y., kiekvienas iš Jūsų, kurio duomenys tvarkomi mūsų veikloje, turi šias teises:

 • Žinoti (būti informuotu) apie savo asmens duomenų tvarkymą (BDAR 12–14 straipsniai);
 • Susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis (BDAR 15 straipsnis);
 • Reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis (BDAR 16 straipsnis);
 • Reikalauti ištrinti su Jumis susijusius asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) (BDAR 17 straipsnis).
  Dėmesio! Teisę būti pamirštam turite tik jeigu tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių:

  • asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
  • Jūs atšaukiate sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kuriuo grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito pagrindo tvarkyti duomenis;
  • Jūs nesutinkate su duomenų tvarkymu pagal BDAR 21 straipsnio 1 dalį ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis.
 • Apriboti duomenų tvarkymą (BDAR 18 straipsnis):
  Dėmesio! Teisę apriboti Jūsų duomenų tvarkymą turite tik tuomet, kai:

  • asmens duomenys yra netikslūs;
  • asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas, tačiau Jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti;
  • duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų savo tikslui įgyvendinti, tačiau jų reikia Jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
  • Jūs prieštaraujate duomenų tvarkymui pagal BDAR 21 straipsnio 1 dalį, jei duomenų valdytojo teisėtos priežastys nėra viršesnės už Jūsų priežastis.
 • Perkelti savo asmens duomenis, kai duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu arba sutartimi ir duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis (BDAR 20 straipsnis);
 • Nesutikti su asmens duomenų tvarkymu dėl su Jūsų konkrečiu atveju susijusių priežasčių, kai duomenys tvarkomi siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai duomenų valdytojas įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba, siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus (BDAR 21 straipsnis).

Jeigu manote, kad UAB „Venipak Lietuva“ neteisėtai tvarko Jūsų asmens duomenis arba neįgyvendina Jūsų teisių, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. [email protected]).

Jei nebenorite, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu ar turite bet kokį kitą prašymą ar nurodymą, susijusį su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, susisiekite su mums el. paštu [email protected] arba telefonu 8 700 55221.

Gavę Jūsų prašymą ar nurodymą, mes ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateiksime atsakymą bei atliksime prašyme nurodytus veiksmus arba informuosime kodėl atsisakome juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiais, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Mes informuosime Jus apie tokį pratęsimą, ir jo priežastis.

 

6. Trečiųjų šalių produktai mūsų svetainėse ir slapukai

Šioje Interneto svetainėje ir mūsų Programėlėje bei kitame mūsų turinyje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas. Atkreipiame dėmesį, kad mes nesame atsakingi už šių trečiųjų šalių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamas duomenų saugumo priemones. Tad jei paspaudę nuorodą iš Mūsų Interneto svetainės, Programėlės ar kito turinio (pvz. naujienlaiškio), pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų privatumo politikomis. Plačiau apie slapukus čia.

 

Susisiekite su mumis

Jeigu turite su asmens duomenų apsauga susijusių klausimų, prašome kreiptis bet kuriuo Jums patogiu būdu:

Paštu arba fiziškai atvykus į mūsų buveinę: UAB „Venipak Lietuva“, S. Žukausko g. 49, LT-09131 Vilnius
Telefonu: 8 700 55221
El. paštu: [email protected]