Pareizs iepakojums ir tāds, kuru nesabojājot nav iespējams piekļūt un sabojāt iepakojumā esošās preces vai vērtības. Iepakojumam ir jāaizsargā arī vide no iepakojuma satura vai paša iepakojuma radītās bīstamības.

Visām sūtāmajām precēm vai vērtībām jābūt ārējam iepakojumam (gofrēta kartona vai koka kastei, papīra aploksnei, plastmasas aploksnei / maisam, gofrēta kartona tūtai), ievērojot preces vai vērtības specifiskās īpašības. Rūpnīcas iepakojums nav uzskatāms par pienācīgu iepakojumu un nav piemērots transportēšanai.

UZMANĪBU! Ja ir neatbilstošs iepakojums, Pārvadātājs neatbild par drošu sūtījuma transportēšanu, nekompensē Klientam radušos zaudējumus un var izteikt Klientam pretenziju par Pārvadātājam vai trešajām personām nodarīto kaitējumu.

Grāmatas

 • Sūtiet jaunā, stiprā gofrētā kartona iepakojumā / kastē.
 • Jūsu precei (-ēm) neizmantojiet pārāk lielu kasti. Pastāv risks, ka transportēšanas laikā tās tiks saspiestas.
 • Ja kastē paliek tukši dobumi, piepildiet tos ar pildvielu (piem.: papīru, putuplastu, burbuļplēvi).
 • Gofrētā kartona kasti apkārt nostipriniet ar līmlenti vismaz trīs vietās, lai kaste neatvērtos un noturētu iekšā esošo saturu.

Stikla trauki, trausli priekšmeti

(stikls, porcelāns, keramika, akmens masa utt.).

 • Sūtiet jaunā, stiprā gofrētā kartona kastē.
 • Trauslas preces izolējiet vienu no otras, izmantojot: kartona konstrukciju starpsienas, burbuļplēvi, putuplastu.
 • Sūtot skulptūras, krūzītes utt., atsevišķi aptiniet izlīdušās daļas (skulptūru galotnes, trauku osas utt.), lai transportēšanas laikā tās nesalūztu. Aizsargmateriālam jāveido vismaz 5 cm aizsargājoša vieta ap priekšmetu.
 • Sūtot šķidrumus stikla traukā, pārliecinieties, ka trauku korķi būtu ar aizsargiem (t. i., pārliecinieties, ka nenoņemot aizsargus, korķi nenoskrūvētos). Ja piemērotu aizsargu nav, trauku korķus aizsargājiet papildus (piem., aptiniet ar līmlenti).
 • Ja kastē paliek tukši dobumi, piepildiet tos ar pildvielu (piem.: papīru, putuplastu, burbuļplēvi).
 • Sūtot keramikas, akmens masas, stikla preces (piem.: izlietnes, spoguļus utt.), tās novietojiet uz atbilstoša izmēra paletes (ceturtdaļas, puses un tml.), lai prece neizlīstu pāri paletes malām un netiktu bojāta.

Krāsa

 • Sūtiet jaunā, stiprā gofrētā kartona kastē.
 • Pārliecinieties, ka trauku korķi būtu ar aizsargiem (t. i., pārliecinieties, ka nenoņemot aizsargus, korķi nenoskrūvētos). Ja piemērotu aizsargu nav, trauku korķus aizsargājiet papildus (piem., aptiniet ar līmlenti).
 • Krāsu (kā arī apmetumus, cietinātājus un tml.), kas var atvērties no sāna spiediena, ielieciet atsevišķos plastmasas maisiņos. Tas pasargās citus iepakojuma priekšmetus.
 • Ja kastē paliek tukši dobumi, piepildiet tos ar pildvielu (piem.: papīru, putuplastu, burbuļplēvi).
 • Gofrētā kartona kasti apkārt nostipriniet ar līmlenti vismaz trīs vietās, lai kaste neatvērtos un noturētu iekšā esošo saturu.
 • Uz iepakojuma sieniņas, kur atrodas trauka ar vāciņiem augšdaļa,  papildus blakus etiķetei uzlīmējiet uzrakstu „PAINT“.

Riepas  

 • Sūtiet viengabala kartona plāksnē vai iesaiņotas iepakojuma plēvē.
 • Sūtījuma uzlīmi uzlīmējiet uz līdzenas (plakanas) virsmas, lai transportēšanas vai šķirošanas laikā uzlīme neatlīmētos un nenokristu.

Dzīvnieku barība

 • Sūtiet jaunā, stiprā gofrētā kartona kastē, kas izturētu preču svaru.
 • Gofrētā kartona kasti apkārt nostipriniet ar līmlenti vismaz trīs vietās, lai kaste neatvērtos un noturētu iekšā esošo saturu.
 • Ja šādus sūtījumus sutāt uz paletes, neaizmirstiet zem paletes paklāt kartona plāksni un preču stūrus un malas aizsargāt ar aizsargstūriem.

Ierāmētas gleznas, fotogrāfijas, audekli

 • Aptiniet ar biezu kartona, polistirola vai burbuļplēves slāni.
 • Sūtiet jaunā, stiprā gofrētā kartona kastē.

*Lielas vērtības mākslas darbi netiek piegādāti.

Kartes, plakāti, rasējumi

 • Satiniet.
 • Sūtiet jaunā, gofrētā kartona vai plastmasas tūtā.

Lielā sadzīves tehnika

 • Aizsargājiet sūtījuma augšpusi un apakšpusi ar kartona konstrukcijām, un sānus aizsargājiet ar biezu putuplasta slāni.
 • Šādas preces novietojiet uz paletes, kuras pamatne ir lielāka par sūtāmās preces pamatni (t. i., pārliecinieties, ka prece neizlien no paletes malām, jo pastāv risks, ka izlīdušās daļas transportēšanas vai šķirošanas laikā var tikt bojātas).
 • Smagiem, bet mazākiem iepakojumiem izmantojiet atbilstoša izmēra paliktņus (ceturtdaļas, puses).
 • Preces piestiprināšanai pie paletes izmantojiet pietiekamu daudzumu plēves/stiprinājuma lentes.

Elektronika

(tālruņi, portatīvie datori, planšetdatori utt.)

 • Rūpnieciskais/tirdzniecības iepakojums nav piemērots transportēšanai, tāpēc tā aizsardzībai izvēlieties transportēšanas iepakojumu: jaunu, stipru gofrētā kartona kasti.
 • Ja kastē paliek tukši dobumi, piepildiet tos ar pildvielu (piem.: papīru, putuplastu, burbuļplēvi).

Matrači

 • Matraci ietiniet rullī. 
 • Sūtiet jaunā, stiprā gofrētā kartona kastē.
 • Jūsu precei (-ēm) neizmantojiet pārāk lielu kasti. Pastāv risks, ka transportēšanas laikā tās tiks saspiestas.
 • Ja kastē paliek tukši dobumi, piepildiet tos ar pildvielu (piem.: papīru, putuplastu, burbuļplēvi).
 • Gofrētā kartona kasti apkārt nostipriniet ar līmlenti vismaz trīs vietās, lai kaste neatvērtos un noturētu iekšā esošo saturu.

Lielums

 • Iepakojuma minimālajam izmēram jābūt pietiekamam, lai vienai no iepakojuma malām piestiprinātu 100 x 150 mm lielu iepakojuma uzlīmi. Ja iepakojums ir pārāk mazs, tam ir grūti piestiprināt uzlīmi, un, ja uzlīme nav nolasāma, sūtījumu nav iespējams transportēt. Iepakojuma standarta svars ir līdz 30 kg.
 • Standarta sūtījuma vienas pakas maksimālais svars ir līdz 30kg. Garākās iepakojuma malas izmērs ir līdz 1200 mm.
 • Nestandarta sūtījuma vienas pakas maksimālais svars ir līdz 30kg. Garākās iepakojuma malas izmērs ir līdz 3000 mm.
 • Maksimālais standarta paletes izmērs ir 1200 mm x 800 mm x 1700 mm; pieļaujamais svars līdz 700 kg.
 • Maksimālais nestandarta paletes izmērs ir 1200 mm x 2000 mm x 1900 mm; pieļaujamais svars 700- 900 kg.
 • Par nestandarta sūtījumu transportēšanu aicinām sazināties ar mūsu klientu apkalpošanas nodaļu.

 • Preces vai priekšmeti (vai to daļas) nedrīkst atrasties ārā no iepakojuma un / vai paliktņa, jo sūtījums, kraujot transportlīdzeklī vai šķirojot sūtījumu sadalīšanas terminālā, izlīdušās daļas var sabojāt.
 • Visiem iepakojumiem jābūt atsevišķi. Vairāki kopā salīmēti iepakojumi kā viens iepakojums nav atbilstošs iepakojums.

Svars

 • Maksimālais iepakojuma svars nedrīkst būt lielāks par 30 kg.
 • Standarta paliktņa (paletes) svars ir 700 kg.
 • Maksimālais paliktņa (paletes) svars nedrīkst pārsniegt 900 kg.
 • Lielu gabarītu vai par 30 kg smagāki iepakojumi transportēšanai jānovieto uz paliktņiem vai tādā tarā, kura ļautu kraušanas darbiem izmantot parastu mehanizētu iekraušanas tehniku. Smagākās paletes ir jāsadala vairākās, lai nepārsniegtu šo svaru.
 • Iepakojumam ir jābūt tik izturīgam, lai, paņemot to aiz malām, iekšā esošais saturs neizkristu. Nedrīkst iepakojumā ielikt lielāku svaru, nekā tas var izturēt.
 • Smagiem, bet mazāku gabarītu iepakojumiem jāizmanto atbilstoša izmēra paliktņi (ceturtdaļas, puses).

Stingrība un stabilitāte

 • Iepakojumam jāizmanto tikai jaunas, izturīgas gofrēta kartona kastes, aploksnes vai plastmasas maisi.
 • Iepakojumiem jāizmanto stingras (cieta kartona) kastes ar gludām malām (vēlams – jaunas) tāpēc, lai, paņemot aiz malām, iekšā esošais saturs neizkristu. Nedrīkst kastē iekraut lielāka svara priekšmetus, nekā kaste var izturēt. Elastīgā iepakošanas plēve, polietilēna maiss, papīra maiss vai audums nav piemērots iepakojums.

Kartona kaste – materiāls, kas jutīgs pret spiedienu, triecieniem, vibrāciju

Aploksne, plastmasas maisi – elastīgi, pret spiedienu izturīgi sūtījumi

Kartona tūta – materiāls, kas jutīgs pret spiedienu, triecieniem, vibrāciju

 • Pievēršam uzmanību, ka rūpnīcas / tirdzniecības iepakojums nav piemērots transportēšanai. Lai preces rūpnīcas / tirdzniecības iepakojums netiktu sabojāts transportēšanas laikā, šādu priekšmetu / preci papildus nepieciešams iepakot transportēšanai paredzētā iepakojumā.
 1. Transportēšanas iepakojums
 2. Rūpnīcas / tirdzniecības iepakojums

 • Iepakojumi tiks krauti viens uz otra, tāpēc katram iepakojumam jāiztur svars, kas ir 4-5 reizes lielāks par paša svaru, un zem šā spiediena nesalūztu.
 • Paletē vienam uz otra sakrautiem iepakojumiem jābūt stingriem, lai viens otru nesaspiestu un nenogāztos uz sāniem. Šajā nolūkā jāizmanto pietiekams daudzums elastīgas plēves / stiprināšanas lentes.
 • Iepakojumam jābūt tādam, lai tajā esošie priekšmeti būtu pasargāti no sabojāšanas, to grozot uz visām pusēm, kratot, stumjot, iepakojumam nokrītot no augstuma, kas nav lielāks par 1 metru, ja apkārtējās vides temperatūras svārstības ir 25–40 grādi.

 • Uz iepakojuma norādītais marķējums “Nesviest”, “Plīstošs” u.c., negarantē preču drošību šķirošanas un pārvadāšanas procesu laikā, tomēr iespēju robežās tas tiks ņemts vērā.

 • Lielu gabarītu, nestandarta, negabarīta vai telpiski sūtījumi jānovieto uz paletēm, pat ja to svars nepārsniedz 30 kg, ja sūtījumam nav iepakojuma, kas aizsargā to no saskares ar citiem sūtījumiem, un uz to virsmas nevar likt citus sūtījumus (skapji, darbgaldi, reklāmas stendi, saliktas mēbeles, stikla izstrādājumi u.tml.). Paletes pamatnei tādos gadījumos jābūt lielākai par sūtāmās preces pamatu. Preces vai vērtības (vai to daļas) nedrīkst atrasties ārpus iepakojuma un / vai paliktņa, jo sūtījums, kraujot transportlīdzeklī vai šķirojot, ārpus iepakojuma esošās daļas var tikt sabojātas vai sabojāt citus sūtījumus.
 • Sūtot logus, stikla paketes, keramikas / akmens masas preces (klozetpodus, izlietnes), tās jāizvieto uz paletes / puspaletes. Arī sūtot preces / priekšmetus, kuri obligāti jāsaglabā horizontālā vai vertikālā stāvoklī, tie jānovieto uz paletes.
 • Novietojot uz paletes preces vai vērtības, kas jutīgas pret spiedienu vai saskari ar citiem sūtījumiem, tām jābūt ārējam iepakojumam.
 • Sūtījumiem uz paliktņiem jāizmanto kārtīgi un izturīgi paliktņi, kas nav laboti/remontēti vai kā citādi pārveidoti.

 • Lielu gabarītu preces / priekšmetus nepieciešams iepakot transportēšanai paredzētos iepakojumos, kuri pasargātu preces vai priekšmetus no sabojāšanas iekraušanas, šķirošanas un transportēšanas laikā (tādas preces vai priekšmetus nevar piegādāt iepakotus iepakojumos, kas nav paredzēti transportēšanai, bez iepakojuma, aptītus tikai ar plānu plēvi vai tml.)
 • Sūtījuma ārējam iepakojumam ir jāiztur diagonāla nokrišana no 1 m augstuma.

Aizpildīšana

 • Iepakojuma tukšās vietas jāaizpilda ar iepakošanas materiālu (papīru, skaidām, vati, putuplastu, gaisa burbuļu plēvi). Ja iepakojuma tukšās vietas nav aizpildītas, iepakojumā esošie priekšmeti kustēsies, berzīsies viens gar otru, gar iepakojuma sieniņām, tā radot lielu varbūtību, ka prece var saplīst, gūt bojājumus. Nelietojiet kastes, kuras ir pārāk lielas jūsu precei, jo tad nepieciešamas pildvielas, bez tām pastāv iespēja, ka transportēšanas laikā preces var saspiest.
 • Sūtot stikla taru / keramiku vai citas plīstošas preces, tās ir jāizolē viena no otras, izmantojot: kartona konstrukciju starpsienas, burbuļplēvi, putuplastu, lai loģistikas procesu laikā preces netiktu sabojātas.
 • Iekšpusē esošie priekšmeti nedrīkst balstīties pret iepakojuma sieniņām, tam jāizmanto pildviela. Ļoti viegliem sūtījumiem var izmantot arī papīru. Starp kastes sieniņu un preci / vērtību (ieskaitot arī rūpnīcas / tirdzniecības iepakojumu) jābūt spraugai ar pildījumu.

Hermētiskums

 • Ja šķidrumi tiek nosūtīti kannās vai citos speciālos traukos, nodrošiniet, lai trauku korķi būtu ar aizsardzību, t. i., nenoņemot aizsardzības, korķi neatskrūvētos.
 • Sūtījumā sūtot šķidru saturu, kas ir iepildīts metāla iepakojumā, kam no sānu spiediena ir tendence atvērties (krāsas, cietinātājus, glazūru utt.), nepieciešams katru vienību ielikt atsevišķā plastmasas maisiņā, kas pasargās citas iepakojumā esošās preces izlīšanas gadījumā. VENIPAK etiķeti līmē uz iepakojuma augšējās malas, kur atrodas metāla iepakojuma vāciņš. Papildus blakus etiķeti jāuzlīmē uzlīme “PAINT”.

Iepakojuma aizlīmēšana

 • Gofrēta kartona kaste jāaizlīmē, apjožot ar līmlenti visā tās garumā vismaz trīs vietās. Ja līmlentes aptīts pārāk maz, kaste var neizturēt iekšā esošā satura spiedienu un atvērties.
 • Iepakojumam un aizlīmētajām vietām jābūt tādām, lai nebūtu iespējams piekļūt saturam, nesabojājot pašu iepakojumu.
 • Lietojiet līmlenti ar logotipu, ko nav iespējams iegādāties bez speciāla pasūtījuma.