Privātuma politika pēdējo reizi atjaunināta 2023. gada 6. decembrī.

Šīs Privātuma politika papildinājumi un grozījumi stājas spēkā no to publicēšanas brīža šajā tīmekļa vietnē.

 

1. Vispārīga informācija

Ar šo Privātuma politiku (turpmāk sauktu “Privātuma politika”) Venipak Latvija, SIA (turpmāk tekstā saukta “Sabiedrība” vai “mēs”) nosaka personas datu apstrādes nosacījumus, ko ievāc no mūsu tīmekļa vietnes venipak.com/lv/ (turpmāk tekstā sauktas “Tīmekļa vietne”) apmeklētājiem, klientiem, kuri izmanto mūsu pakalpojumus, tostarp, bet ne tikai mūsu Venipak mobilo lietotni (turpmāk tekstā sauktu — Lietotne), un citām fiziskām personām, kuru datus mēs apstrādājam mūsu darbības ietvaros. Šī Privātuma politika attiecas arī uz personas datu apstrādi un saziņu Sabiedrības sociālo tīklu kontos (piemēram, Facebook, LinkedIn).

Datu pārziņa dati:
Venipak Latvija, SIA
“Kalniņi B”, Mārupes nov., LV-2167
Reģistrācijas numurs: 40103483447
Tālr.: +371 6601 6601
E-pasts: [email protected]

Tā kā izmaiņas šajā Privātuma politika var tikt veiktas bez atsevišķa paziņojuma, lūdzu, pārbaudiet politiku katrā Tīmekļa vietnes apmeklējuma vai Lietotnes izmantošanas reizē. Privātuma politika jaunākā versija ir pieejama mūsu Tīmekļa vietnē.

Visi mūsu sadarbības ietvaros mūsu apstrādātie dati tiek apkopoti saskaņā ar Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktām prasībām un saskaņā ar kontroles iestāžu norādījumiem. Tiek veikti visi saprātīgie tehniskie un administratīvie pasākumi apkopoto personas datu aizsardzībai pret to nozaudēšanu, neatļautu izmantošanu un izmainīšanu.

Personas, kuras nav sasniegušas 16 gadu vecumu, nevar iesniegt nekādus personas datus ar mūsu Tīmekļa vietnes un/vai Lietotnes palīdzību. Ja jums vēl nav 16 gadi, jums pirms personas datu iesniegšanas ir jāsaņem sava vecāka vai cita likumīga aizbildņa piekrišana.

 

2. Kādu informāciju par jums mēs apkopojam un kā mēs to izmantojam?

Kādam nolūkam mēs apkopojam personas datus? Tieši kādus datus mēs apkopojam/apstrādājam? Uz kāda GDPR panta pamata mēs veicam jūsu personas datu apstrādi? Cik ilgi mēs glabājam šādus datus?
2.1. Sūtījumu paņemšana un piegāde Nosūtītāja un saņēmēja vārds un uzvārds, reģistrācijas informācija Lietotnē (piemēram, vārds un uzvārds, pseidonīms, valodas izvēle), piegādes adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, maksāšanas metode un cita nosūtītāja sniegta informācija, saņēmēja paraksts (saņemts sūtījuma paņemšanas/piegādes brīdī), kā arī statistikas informācija par Lietotnes pārlūkošanas vēsturi.

Mūsu ģenerētie dati ietver: sūtījuma numuru, piegādes apliecinājumu, GPS datus un paņemšanas un piegādes vietu, sūtījuma fotogrāfiju, ja tas ir piegādāts (vietas, kur kurjers atstājis sūtījumu, piemēram, ieejas durvju, fotogrāfiju), Lietotnes lietotāja identifikācijas numuru, konta statusu, IP adresi, tehniskos datus par pieteikšanos kontā un konta darbībām.

Nosūtītāja gadījumā: (1) līguma izpilde un noslēgšana (GDPR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts); un (2) juridiska pienākuma izpilde saskaņā ar GDPR 6. panta 1. punkta c) apakšpunktu.

Sūtījuma saņēmēja gadījumā:

(1) juridiska pienākuma izpilde saskaņā ar GDPR 6. panta 1. punkta c) apakšpunktu  un (2) mūsu leģitīmās intereses nodot sūtījumu pareizajam saņēmējam (identifikācija) saskaņā ar GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu)

Elektroniskus datu failus, informācijas sistēmu un datu bāzu ierakstus glabā līdz četriem gadiem no to saņemšanas datuma.

Ar sūtījumu paņemšanu saistītus dokumentus (transporta pavadzīmes un saistītus dokumentus) glabā 18 mēnešus.

Sūtījuma piegādes dokumentus (elektroniskus un papīra) glabā četrus gadus.

2.2. Līgumu slēgšana un izpilde Attiecībā uz fiziskām personām, kuras paraksta līgumu: vārds, uzvārds, personas identifikācijas numurs, adrese, individuālās darbības apliecība vai uzņēmējdarbības atļauja, konta informācija, tālruņa numurs, e-pasta adrese, paraksts un slēdzamais līgums.

Attiecībā uz juridisku personu, kuru vārdā tiek parakstīts līgums, pārstāvjiem (piemēram, uzņēmuma darbiniekiem): vārds, uzvārds, amata nosaukums, tālruņa numurs, e-pasta adrese, paraksts un slēdzamais līgums.

Līguma izpilde un tā noslēgšana (GDPR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

Juridiskā pienākuma izpilde nodrošināt pienācīgu grāmatvedības kārtošanu saskaņā ar GDPR 6. panta 1. punkta c) apakšpunktu

Mūsu leģitīmās intereses, kas saistītas ar līguma noslēgšanu ar otru līguma pusi, tā izpildi ar tās pārstāvja starpniecību (nolūkā noslēgt, izpildīt, sazināties, identificēt, parakstīt dokumentus utt.) (GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

10 gadi pēc līguma izbeigšanas datuma, ja vien nav nepieciešams glabāt datus ilgāku laiku, piemēram, lai aizstāvētu likumīgas prasības.
2.3. Muitas pārvalde Vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, sūtījuma numurs, nosūtītie ziņojumi, preču saturs un vērtība. Juridiska pienākuma izpilde saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunktu Seši mēneši aktīvā datubāzē. Pēc šī termiņa beigām mēs iekļausim datus arhīvā glabāšanai piecus gadus.
2.4. Maksājumu veikšana un grāmatvedība Grāmatvedības ierakstu dati: vārds, uzvārds, personas identifikācijas numurs, kontaktinformācija, bankas konta numurs, maksājuma informācija, sniegtie pakalpojumi un cita informācija, kas jānorāda saskaņā ar grāmatvedības noteikumiem. Juridiskā pienākuma izpilde nodrošināt pienācīgu grāmatvedības kārtošanu saskaņā ar GDPR 6. panta 1. punkta c) apakšpunktu 10 (desmit) gadi, izņemot gadījumus, kad dati jāglabā ilgāk, piemēram, lai aizstāvētu likumīgas prasības.
2.5. Tiešā tirgvedība (informācijas sniegšana jums par mūsu pakalpojumiem un aptauju veikšana mūsu pakalpojumu kvalitātes novērtēšanai). Vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, sūtījuma numurs. Mēs informējam jūs par mūsu pakalpojumiem: (1) ja esat izmantojis mūsu pakalpojumus, mēs apstrādājam jūsu datus saskaņā ar Latvijas Republikas Elektronisko sakaru likuma 81. panta 2. punktu; (2) ja jūs neesat izmantojis mūsu pakalpojumus (neesat bijis mūsu klients), mēs apstrādājam jūsu datus, pamatojoties uz piekrišanu, ko esat mums sniedzis, (Latvijas Republikas Elektronisko sakaru likuma 81. panta 1. punkts un VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts).

Mēs veicam aptaujas, pamatojoties uz mūsu leģitīmajām interesēm uzlabot mūsu pakalpojumu kvalitāti saskaņā ar GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu.

Klientu, ar kuriem noslēgts līgums, datu apstrāde notiek tik ilgi, kamēr līgums ir spēkā.

Ja esam saņēmuši jūsu piekrišanu tiešajai tirgvedībai, mēs apstrādāsim jūsu datus piecus gadus pēc jūsu piekrišanas saņemšanas.

Aptauju veikšanas nolūkam izmantotie dati tiks apstrādāti trīs mēnešus no pakalpojuma sniegšanas datuma.

2.6. Mūsu kontu sociālajos tīklos pārvaldība Vārds, uzvārds, konta nosaukums, dzimums, kontaktinformācija (ja jūs to mums sniedzat), valsts, fotogrāfija, komentāri pie mūsu ierakstiem, mūsu ierakstu kopīgošanas, reakcijas uz mūsu ierakstiem, recenzijas un novērtējumi, informācija par to, kad jūs sākāt sekot vai atzīmējāt ar “patīk” mūsu sociālo tīklu kontu, mums nosūtīti ziņojumi ar pielikumiem, jūsu saziņas vēsture ar mums (ziņojumu saturs un to saņemšanas/nosūtīšanas laiks). Jūsu piekrišana (GDPR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts). Pieci gadi
2.7. Parādu pārvaldība Ja jūs kavējat savu līgumsaistību izpildi pret mūsu Sabiedrību, tiek apstrādāti šādi fiziskas vai juridiskas personas vadītāja vai daļu īpašnieka dati: vārds, uzvārds, personas identifikācijas numurs, adrese, dzimšanas datums, e-pasta adrese, tālruņa numurs, maksājuma konta numurs, maksājuma konta izraksti, kredītvēsture un citi dati, ciktāl tie ir saistīti ar parāda rašanās apstākļiem vai attiecīgo nokavēto maksājumu pārvaldību.

Atsevišķus datus mēs iegūstam no kredītiestādēm, finanšu iestādēm, maksājumu un/vai elektroniskās naudas iestādēm, valsts vai nevalstiskiem reģistriem un sabiedrībām, kuras uztur vienotos parādnieku datu failus.

Sabiedrībai ir tiesības sniegt tās rīcībā esošo informāciju par jūsu identitāti, kontaktinformāciju un kredītvēsturi, t.i. finanšu un īpašuma saistībām un to izpildi, parādiem un to samaksu, sabiedrībām, kuras pārvalda parādnieku datubāzes, kā arī parādu piedziņas uzņēmumiem.

Mūsu leģitīmās intereses laicīgi saņemt samaksu par mūsu sniegtajiem pakalpojumiem saskaņā ar GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu. Gadu pēc parāda samaksas vai pēc parāda atgūšanas datuma
2.8. Informācijas pieprasījumu, sūdzību un pieprasījumu apstrāde (iekšējā pārvaldība) Vārds, uzvārds, kontaktinformācija un cita informācija vai dokumenti, ko jūs mums sniedzat. Mūsu leģitīmās intereses pienācīgi un operatīvi apstrādāt sūdzības, pieprasījumus un informācijas pieprasījumus, ko saņemam saskaņā ar GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu. Dati tiek glabāti četrus gadus pēc jautājuma apstrādes. Personas datus var glabāt ilgāku laiku, ja tas vajadzīgs, lai Sabiedrība varētu aizstāvēties pret prasījumiem, prasībām vai pret to ierosinātas tiesvedības ietvaros.
2.9. Zvanu ierakstīšana nolūkā nodrošināt tālruņa pakalpojumu un informācijas kvalitāti, tiesību aizsardzību un darbinieku un ieinteresēto personu leģitīmās intereses, viņu tiesību un leģitīmo interešu aizsardzību, pierādījumu vākšanu un sūdzību apstrādi. Tiek apkopoti audio dati (tālruņa sarunas ieraksts), klientu apkalpošanas darbinieka vārds, zvanītāja tālruņa numurs, sarunas datums un sākuma un beigu laiks. Jūsu faktiskā piekrišana (kad jūs nolemjat turpināt sarunu) (GDPR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts).

Ja jūs nevēlaties, lai jūsu saruna tiktu ierakstīta, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz e-pasta adresi [email protected], vai apmeklējiet mūs klātienē mūsu birojā.

Ne ilgāk par sešiem mēnešiem, izņemot gadījumus, kad nepieciešams ilgāk saglabāt datus, piemēram, lai aizstāvētu likumīgas prasības.
2.10. Pasta nodaļās uzglabāto sūtījumu un Sabiedrības aktīvu drošības nodrošināšana (videonovērošana). Video dati (videoieraksts), apkopošanas datums un laiks. Mūsu leģitīmās intereses nodrošināt pasta nodaļās uzglabāto sūtījumu un Sabiedrības aktīvu drošību (GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts). Ne ilgāk par 30 kalendārajām dienām, ja vien nav pamata uzskatīt, ka: (1) video ir ierakstīts administratīvs noziegums, kriminālnoziegums vai cits likumpārkāpums, vai darba disciplīnas un/vai profesionālās ētikas pārkāpums; (2) video dati ir vajadzīgi pirmstiesas procesā vai tiesvedības ietvaros; vai (3) pirms datu glabāšanas termiņa beigām saņemts piekļuves pieprasījums video datiem.

Tādos gadījumos attēlu dati tiek glabāti tik ilgi, cik tie ir vajadzīgi minētajiem nolūkiem, un tos iznīcina, tiklīdz tie vairs nav vajadzīgi.

2.11. Tīmekļa vietnes un Lietotnes uzlabošana, lai nodrošinātu to labāku darbību, uzlabotu drošību un pielāgotu to saturu un formātu apmeklētāju vajadzībām. Mēs apkopojam un apstrādājam šādus mūsu Tīmekļa vietnes un Lietotnes apmeklētāju un lietotāju datus: IP adrese, operētājsistēma, lietotāja identifikators, lietotāja ierīce un cita informācija par apmeklētāja darbībām mūsu un citās tīmekļa vietnēs un Lietotnē. Šo informāciju apkopo un glabā kā daļu no ierakstiem vai ar sīkdatņu palīdzību. Plašāku informāciju par sīkdatņu lietošanu, lūdzu, skatīt Sīkdatņu politikā vietnē venipak.com/lv/. Ar sīkdatņu palīdzību iegūtos datus apkopo, pamatojoties uz jūsu piekrišanu (GDPR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts). Iegūtos datus apstrādā saskaņā ar mūsu leģitīmajām interesēm uzlabot mūsu Tīmekļa vietnes darbību (GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts). Vairāk informācijas par glabāšanas termiņiem skatīt mūsu Sīkdatņu politikā vietnē venipak.com/lv/.

3. Kam mēs izpaužam jūsu personas datus EEZ ietvaros un ārpus tās?

Mēs nododam jūsu personas datus tikai uzticamām trešajām personām un tikai tādēļ, lai pienācīgi īstenotu jūsu personas datu apstrādes nolūkus. Konkrēti, jūsu personas dati var tikt nodoti:

EEZ ietvaros:

 • citiem Venipak grupas uzņēmumiem;
 • mūsu partneriem, ar kuru palīdzību mēs veicam sūtījumu pārvešanu;
 • uzņēmumiem, kuri sniedz tirgvedības, uzņēmējdarbības vadības un sakaru pakalpojumus;
 • uzņēmumiem, kuri sniedz tālruņa zvanu ierakstīšanas pakalpojumus;
 • uzņēmumiem, kuri sniedz klientu apkalpošanas un klientu pārvaldības pakalpojumus;
 • AS “Kredītinformācijas Birojs” (parādu pārvaldības pakalpojumu sniegšana);
 • parādu piedziņas uzņēmumiem, kuriem nodoti parādu prasījumi;
 • IT infrastruktūras uzturēšanas un apkalpošanas uzņēmumiem;
 • uzņēmumiem, kuri sniedz serveru nomas un serveru uzturēšanas pakalpojumus;
 • uzņēmumiem, kuri sniedz elektronisko sakaru pakalpojumus;
 • uzņēmumiem, kuri sniedz tīmekļa vietņu administrēšanas pakalpojumus;
 • uzņēmumiem, kuri sniedz grāmatvedības, revīzijas, juridiskos un citus pakalpojumus;
 • maksājumu pakalpojumu sniedzējiem;
 • valsts aģentūrām un iestādēm, tiesībsargājošām iestādēm, citām personām, kuras veic tām ar likumu uzticētās funkcijas, Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

Ārpus EEZ:

 • Facebook, Inc.(USA). Facebook vairs neizmanto Privātuma vairoga datu pārsūtīšanas shēmu datu pārsūtīšanai uz ASV, taču piedalās programmā. Personas datu pārsūtīšanai ārpus EEZ Facebook izmanto Eiropas Komisijas apstiprinātās līguma standartklauzulas.
 • LinkedIn Corporation(ASV). LinkedIn vairs neizmanto Privātuma vairoga datu pārsūtīšanas shēmu datu pārsūtīšanai uz ASV, taču piedalās programmā. Personas datu pārsūtīšanai ārpus EEZ LinkedIn izmanto Eiropas Komisijas apstiprinātās līguma standartklauzulas.
 • Google LLC (ASV). Google Konfidencialitātes politika ir pieejama šeit. Mēs lietojam Google sīkdatnes. Google vairs neizmanto Privātuma vairoga datu pārsūtīšanas mehānismu datu pārsūtīšanai uz ASV, taču joprojām piedalās šajā programmā. Personas datu pārsūtīšanai ārpus EEZ Google izmanto Eiropas Komisijas apstiprinātās līguma standartklauzulas.

Mēs nodosim jūsu personas datus visiem minētajiem pakalpojumu sniedzējiem tikai tādā apjomā, kādā tas nepieciešams konkrēto pakalpojumu sniegšanai.

 

4. Ko mēs darām, lai aizsargātu jūsu datus?

Jūsu personas dati tiek apstrādāti atbildīgi un droši un ir aizsargāti pret to nozaudēšanu, neatļautu izmantošanu un izmainīšanu. Mēs izmantojam fiziskus un tehniskus pasākumus visas mūsu pakalpojumu sniegšanas vajadzībām apkopotās informācijas aizsardzībai pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, sabojāšanu, izmainīšanu, nozaudēšanu, izpaušanu vai citas neatļautas apstrādes veikšanu. Personas datu drošības pasākumus nosaka, ņemot vērā ar personas datu apstrādi saistītos riskus.

 

5. Jūsu tiesības

Katram datu subjektam, t.i. ikvienam no jums, kura dati tiek apstrādāti mūsu darbības gaitā, ir šādas tiesības:

 • zināt (būt informētam) par jūsu personas datu apstrādi (GDPR 12.-14. pants);
 • piekļūt saviem apstrādātajiem personas datiem (GDPR 15. pants);
 • pieprasīt neprecīzu ar jums saistītu personas datu labošanu (GDPR16. pants);
 • pieprasīt ar jums saistītu personas datu dzēšanu (“tiesības tikt aizmirstam”) (GDPR 17. pants).

Lūdzu, atcerieties! Jums ir tiesības tikt aizmirstam tikai kāda tālāk minētā iemesla dēļ:

  • personas dati vairs nav vajadzīgi nolūkiem, kam tiem tika apkopoti vai citādi apstrādāti;
  • jūs atsaucat savu piekrišanu personas datu apstrādei, uz kuru balstās personas datu apstrāde, un nav cita pamata datu apstrādei;
  • jūs nepiekrītat apstrādei saskaņā ar GDPR 21. panta 1. punktu, un nav prioritāra tiesiska pamata apstrādei.
 • Ierobežot apstrādi (GDPR 18. pants):

Lūdzu, atcerieties! Jums ir tiesības ierobežot savu datu apstrādi tikai tad, ja:

  • jūsu personas dati ir neprecīzi;
  • personas datu apstrāde ir nelikumīga, bet jūs nepiekrītat datu dzēšanai;
  • datu pārzinim personas dati vairs nav vajadzīgi savām paša vajadzībām, bet jums tie ir nepieciešami tiesībpamatotu prasījumu izvirzīšanai, realizēšanai vai aizstāvībai pret jums izvirzītiem prasījumiem;
  • jūs iebilstat pret datu apstrādi saskaņā ar GDPR 21. panta 1. punktu, ja datu pārzinim nav prioritāra tiesiska pamata apstrādei.
 • Jūsu personas datu pārsūtīšanu, ja apstrāde balstās uz piekrišanu vai līgumu, un apstrāde notiek automatizēti (GDPR 20. pants);
 • Iebilst pret personas datu apstrādi uz tāda pamata, kas saistīts ar jūsu konkrēto gadījumu, ja apstrāde tiek veikta datu pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu dēļ, ja vien datu pārzinis nepierāda, ka apstrāde tiek veikta uz pārliecinoša likumīga pamata, kam ir prioritāte attiecībā uz jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai tiesībpamatotu prasījumu izvirzīšanai, realizēšanai vai aizstāvēšanai (GDPR 21. pants).

Ja jūs uzskatāt, ka Venipak Latvija, SIA nelikumīgi apstrādāt jūsu personas datus vai nenodrošina jūsu tiesību īstenošanu, jums ir tiesības iesniegt sūdzību Valsts Datu aizsardzības inspekcijai (Elijas iela 17, Riga, LV-1050, +371 67223131, [email protected]).

Ja jūs vairs nevēlaties, lai jūsu personas dati tiek apstrādāti tiešās tirgvedības nolūkiem, vai jums ir cits lūgums vai norādījums saistībā ar jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz e-pastu [email protected] vai zvanot pa tālruni +371 6601 6601.

Pēc jūsu lūguma vai norādījuma saņemšanas mēs sniegsim jums atbildi ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā no pieprasījuma datuma un veiksim pieprasījumā minētās darbības, vai informēsim jūs, kāpēc mēs atsakāmies minētās darbības veikt. Vajadzības gadījumā termiņu var pagarināt par vēl diviem mēnešiem atkarībā no pieprasījumu sarežģītības pakāpes un skaita. Tādā gadījumā mēs jūs informēsim par termiņa pagarināšanu un tā iemesliem viena mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

 

6. Trešo personu produkti mūsu tīmekļa vietnēs un sīkdatnes

Šī Tīmekļa vietne, Lietotne un viss pārējais saturs var ietvert trešo personu reklāmkarogus un saites uz trešo personu tīmekļa vietnēm un pakalpojumiem. Lūdzu, atcerieties, ka mēs neesam atbildīgi par trešo personu tīmekļa vietņu saturu vai to izmantotajiem datu drošības pasākumiem. Tāpēc, ja jūs noklikšķināt uz saites, kas ved no mūsu Tīmekļa vietnes, Lietotnes vai cita mūsu satura (piemēram, jaunumu biļetena) uz citām tīmekļa vietnēm, jums atsevišķi jāiepazīstas ar attiecīgo vietņu konfidencialitātes politiku. Vairāk informācijas par sīkdatnēm jūs atradīsit šeit.

 

Kontaktinformācija

Ja jums ir kādi jautājumi par jūsu personas datu aizsardzību, lūdzu, sazinieties ar mums jums ērtākajā veidā:

Pa pastu vai personīgi mūsu juridiskajā adresē: “Kalniņi B”, Mārupes nov., LV-2167
Pa tālruni: +371 6601 6601
Pa e-pastu: [email protected]