Lai uzzinātu sava sūtījuma (iepakojuma) statusu, ievadiet sūtījuma (iepakojuma) svītru kodu vai dokumenta numuru (piem., faktūrrēķina), kas ir saistīts ar attiecīgā sūtījuma svītru kodu.

Terminālī
Nodots piegādei
Piegādāts