1. ÜLDSÄTTED

1.1. See privaatsuspoliitika (edaspidi – Poliitika) reguleerib VENIPAK Lietuva UAB, mis tegutseb aadressil S. Žukausko 49, LT-09131 Vilnius, ja mille registrikood on 300906055 (edaspidi – Andmete vastutav töötleja), isikuandmete töötlemise põhimõtteid ja korda ning Andmete vastutava töötleja veebilehe venipak.com/ee (edaspidi – Veebileht) toimimise tingimusi.

1.2. Andmesubjekt on selles Poliitikas selline füüsiline isik, kelle isikuandmeid töötleb Andmete vastutav töötleja.

1.3. Andmete vastutav töötleja tagab, et võttes vastu ja viies ellu seda Poliitikat, oleksid rakendatud olulised isikuandmete töötlemisega seotud põhimõtted:

(a) Eesmärk on, et isikuandmeid töödeldakse Andmesubjekti suhtes seaduslikul, ausal ja läbipaistval viisil (seaduslikkuse, aususe ja läbipaistvuse põhimõte);

(b) Eesmärk on, et isikuandmeid kogutakse kindlaks määratud, selgelt sõnastatud ning seaduslikel eesmärkidel ja ei töödelda edaspidi nende eesmärkidega kokkusobimatul viisil (eesmärgi piiramise põhimõte); isikuandmete edasist töötlemist arhiveerimise eesmärgil avalikes huvides, teaduslike või ajalooliste uurimuste või statistilistel eesmärkidel ei loeta esialgse eesmärgiga (eesmärgi piirangu põhimõte) vastuolus olevaks;

(c) Eesmärk on, et isikuandmed on adekvaatsed, sobivad ja ainult sellised, mida vajatakse eesmärkide, mille jaoks neid töödeldakse, saavutamiseks (andmete koguse vahendamise põhimõte).

(d) Eesmärk on ja pingutatakse selle nimel, et isikuandmed oleksid täpsed ja, vajadusel, mõistliku aja jooksul muutumise faktis hetkest oleksid uuendatud; eesmärk on võtta tarvitusele kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et isikuandmeid, mis ei ole nende eesmärkide saavutamiseks täpsed, kustutatakse viivitamatult või parandatakse mõistliku aja jooksul (täpsuse põhimõte);

(e) Eesmärk on, et isikuandmeid säilitatakse sellisel kujul, et Andmesubjekti isikusamasust oleks võimalik kindlaks teha mitte kauem, kui see on vajalik neil eesmärkidel, millel Töötajate isikuandmeid töödeldakse. isikuandmeid võib pikema aja jooksul säilitada, kui isikuandmeid töödeldakse vaid arhiveerimise eesmärgil üldistes huvides, teaduslikel või ajaloolistel või statistilistel eesmärkidel, rakendades asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, mis on vajalikud Andmesubjekti õiguste ja vabaduste kaitseks (säilitamisaja piiramise põhimõte);

(f) Eesmärk on, et isikuandmeid, võttes arvesse Andmete vastutava töötleja töödeldavate isikuandmete üldist iseloomu, töödeldakse sel viisil, et rakendades vastavaid tehnilisi või organisatsioonilisi meetmeid, oleks tagatud isikuandmete turvalisus, kaasa arvatud isikuandmete kaitse ilma loata töötlemise eest või isikuandmete ebaseadusliku töötlemise eest ja juhusliku kaotamise, hävitamise või rikkumise eest (terviklikkuse ja konfidentsiaalsuse põhimõte).

(g) Andmete vastutav töötleja vastutab selle eest, et järgitaks ülalnimetatud põhimõtteid ja peab suutma tõestada, et neid järgitakse (vastutuse põhimõte).

1.4. See Poliitika on koostatud juhindudes Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumine ning millega tühistatakse direktiiv 95/46/EÜ (edaspidi tekstis – BDAR), Leedu Vabariigi isikuandmete õiguskaitse seadusest (edaspidi tekstis – Seadus), muudest Euroopa Liidu ja Leedu Vabariigi õigusaktidest. Poliitikas kasutatavad mõisted omavad BDAR-is ja Seaduses sätestatud tähendusi.

 

2. ANDMED KASUTATAVATE KÜPSISTE KOHTA

2.1. Andmete vastutav töötleja kasutab Veebilehel küpsiseid (inglise k cookies) selleks, et saaks eristada ühtesid Veebilehe kasutajaid teistest. Küpsiste abil tagab Vastutav töötleja meeldivama kogemuse isikutele, kes külastavad Veebilehte ja parandab Veebilehte ennast.

2.2.  Küpsised on väikesemahulised tekstifailid, mis on salvestatud isiklikus brauseris või seadmes (personaalarvuti, mobiiltelefon või tahvelarvuti).

2.3. Veebilehel kasutatakse neid Google Analytics küpsiseid:

Küpsise nimi Domeen Tüüp Küpsise kirjeldus Küpsiste aegumiskuupäev
XSRF-TOKEN venipak.oxontech.com Rangelt vajalik Oxontechi küpsis. Kasutage turvalisuse eesmärgil 2 tundi
oxon_session venipak.oxontech.com Funktsionaalne Määrab unikaalse Oxoni vestlusseansi numbri 7 päeva
wp-wpml_current_language .venipak.com Funktsionaalne Salvestab praegu kasutatava keele 1 päev
chat_cookie_ref venipak.oxontech.com Funktsionaalne Seda küpsist kasutades on Oxoni platvormil võimalik jälgida, milline kirjavahetus millisele kliendile kuulub piiramatu
chat_cookie_unique_id venipak.oxontech.com Funktsionaalne Oxoni platvorm määrab kirjavahetusele kordumatu kirjavahetuse ID piiramatu
cmplz_* .venipak.com Funktsionaalne Salvestab kasutajate nõusoleku küpsiste kasutamiseks veebisaidil 365 päeva
_GRECAPTCHA www.google.com Rangelt vajalik Google reCAPTCHA küpsis, mis kaitseb veebisaiti pahatahtlike rünnakute eest 5 kuud ja 27 päeva
_ga .venipak.com Analüütiline Google Analyticsi küpsiseid kasutatakse ainult selleks, et saaksime mõõta teie veebisaidi kasutusharjumusi. Neid küpsiseid kasutatakse veebisaidi kasutamise kohta teabe kogumiseks ja statistika esitamiseks Google’ile, ilma üksikuid külastajaid tuvastamata.

Märge! Oleme lubanud IP anonüümsuse muutmise, mis tähendab, et Google kärbib teie IP-aadressi anonüümsuse tagamiseks

Lisateavet nende küpsiste kohta leiate aadressilt http://www.google.com/policies/privacy/partners/

Kui soovite need küpsised deaktiveerida, külastage seda lehte

2 aastat
_gid .venipak.com Analüütiline 1 päev
_gat_gtag_UA_53402720_4 .venipak.com Analüütiline 1 minut
_gcl_au .venipak.com Analüütiline Küpsis reklaami tõhususe analüüsimiseks 3 kuud
_hjFirstSeen .venipak.com Analüütiline Hotjari küpsised, mis tuvastavad ja analüüsivad uue kasutaja esimest seanssi. Küpsised tagavad ka selle, et kordumatu kasutaja käitumine sama veebisaidi järgmistel külastustel omistatakse samale kasutajatunnusele. 30 minutit
_hjIncludedInPageviewSample .venipak.com Analüütiline 2 minutit
_hjAbsoluteSessionInProgress .venipak.com Analüütiline 30 minutit
_hjIncludedInSessionSample .venipak.com Analüütiline 2 minutit
_hjSessionUser_* .venipak.com Analüütiline 1 aasta
_hjSession_* .venipak.com Analüütiline Küpsis, mis salvestab praeguse seansi andmeid. See määrab seansiaknas järgmised päringud samale Hotjari seansile 30 minutit
_fbp .venipak.com Turundus Facebooki turundusküpsised, mis võimaldavad veebisaidi külastajatele reklaame näidata selle põhjal, milliseid lehti nad külastasid ja milliseid tooteid ostsid

Facebooki küpsiste kohta lisateabe saamiseks külastage https://www.facebook.com/policies/cookies/

Kui soovite selle küpsise deaktiveerida, külastage seda lehte

3 kuud
fr .facebook.com Turundus 3 kuud
test_cookie .doubleclick.net Turundus doubleclick.net küpsist kasutatakse selleks, et teha kindlaks, kas kasutaja brauser toetab küpsiseid 15 minutit
IDE .doubleclick.net Turundus Google DoubleClicki küpsised koguvad teavet selle kohta, kuidas kasutaja veebisaiti kasutab, et pakkuda reklaame, mis on kasutaja profiili jaoks asjakohased ja kohandatud kasutajale. 1 aasta ja 24 päeva
VISITOR_INFO1_LIVE .youtube.com Turundus YouTube on Google’ile kuuluv platvorm videote majutamiseks ja jagamiseks. YouTube kogub veebisaitidele manustatud videote kaudu kasutajaandmeid, mis liidetakse teiste Google’i teenuste profiiliandmetega, et kuvada veebikülastajatele sihitud reklaame paljudel nende enda ja teistel veebisaitidel. Google kasutab seda koos SID-ga Google’i kasutajakonto ja viimase sisselogimisaja kinnitamiseks. 5 kuud 27 päeva
YSC .youtube.com Turundus istungil
ga-audiences .venipak.com Turundus Google AdWords kasutab seda külastajate uuesti kaasamiseks, kes tõenäoliselt muutuvad klientideks, tuginedes külastajate veebikäitumisele veebisaitidel istungil
UserMatchHistory .linkedin.com Turundus Seda küpsist kasutatakse külastajate jälgimiseks, et külastaja eelistustest lähtuvalt saaks esitada asjakohasemaid reklaame. 1 kuu
lang .ads.linkedin.com Turundus LinkedIn määrab selle küpsise kasutaja keeleseade meeldejätmiseks. istungil
bcookie .linkedin.com Turundus LinkedIn küpsised, mis salvestavad kasutajate toiminguid veebisaidil, tuvastavad kasutajate brauseri ID-d ja jätavad meelde kasutajate keele-eelistusi. 2 aastat
lidc .linkedin.com Turundus LinkedIn seab lidc küpsise, et hõlbustada andmekeskuse valimist. 1 päev
lang .linkedin.com Turundus LinkedIn määrab selle küpsise kasutaja keeleseade meeldejätmiseks. istungil
bscookie .www.linkedin.com Turundus LinkedIn määrab selle küpsise salvestama veebisaidil tehtud toiminguid. 2 aastat
AnalyticsSyncHistory .linkedin.com Turundus Kasutatakse teabe salvestamiseks sünkroonimise aja kohta küpsisega lms_analytics 30 päeva
li_gc .linkedin.com Turundus Salvestab kasutajate nõusoleku valikuliste küpsiste kasutamiseks 2 aastat

2.4. Veebilehel kasutatavad salasõnad võimaldavad tuvastada veebilehe kasutaja isikusamasuse. Veebilehe külastamine registreeritakse anonüümselt, tuvastades personaalarvuti, mobiiltelefoni või tahvelarvuti ja IP  aadressi, sellist kokku kogutud teavet ei edastata kolmandatele pooltele, välja arvaud õigusaktides sätestatud juhtudel.

2.5. Avades Veebilehe ja klõpsates nupul „Nõus“ või sirvimise jätkamisel, nõustub isik, et küpsised salvestatakse tema arvutis, mobiiltelefonis või tahvelarvutis.

2.6. Antud nõusoleku tühistamiseks võib isik kustutada või blokeerida küpsised, valides oma brauseris vastavad sätted, mis lubavad loobuda küpsistest täielikult või osaliselt. Peab teadma, et kasutades selliseid brauseriseadeid, mis blokeerivad küpsised (sh vajalikud küpsiseid), võib isikul tekkida probleeme veebisaidi kõigi või osade funktsioonide kasutamisel.

2.7. Küpsiste poolt kokku kogutud Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Leedu Vabariigi isikuandmete õiguskaitse seadusele, Leedu Vabariigi elektroonilise side seadusele, Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusele (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumine ning millega tühistatakse direktiiv 95/46/EÜ ning teistele isikuandmete kaitset sätestavatele õigusaktidele.

2.8. Vastavalt õigusaktide nõuetele hõlmab Veebisait turvameetmeid, mis takistavad isikuandmete loata avaldamist ja nende ebaseaduslikku kasutamist.

 

3. LÕPPSÄTTED

3.1. Selle Poliitikaga seotud õiguslike suhete puhul rakendatakse Leedu Vabariigi õigust.

3.2. Andmete vastutav töötleja ei vastuta kahjude, sealhulgas veebisaidi kasutamise katkestustest põhjustatud kahju eest, andmete kadumise või kahjustumise eest, mis tuleneb isiku või kolmandate isikute tegevusest või tegevusetusest, mis mõjutab isikuandmeid, tahtlikku kahju või Veebilehe väärkasutamist. Vastutav töötleja ei vastuta ka mis tahes veebisaiti sisselogimise ja / või kasutamise häirete eest ja (või) nendest tingitud kahjude eest, mis tulenevad kolmandate isikute, kes ei ole seotud Andmete vastutava töötleja või isikuga, tegevusest või tegevusetusest, sealhulgas elektri-, internetiühenduse häired jne.

3.3. Andmete vastutaval töötlejal on õigus osaliselt või täielikult muuta seda Poliitikat.

3.4. Poliitika lisad või muudatused jõustuvad nende avaldamise Veebilehe kuupäevast.

3.5. Kui pärast Poliitika täitmist või muutmist jätkab isik veebisaidi ja / või Andmete vastutava töötleja pakutavate teenuste kasutamist, loetakse, et isik ei ole vastu sellistele täiendustele ja/ või muudatustele.