Privaatsuspoliitikat uuendati viimati 6. detsembril 2023.

Privaatsuspoliitika lisad ja muudatused jõustuvad käesoleval veebisaidil avaldamise kuupäevast.

 

1. Üldteave

Käesoleva privaatsuspoliitikaga (edaspidi „privaatsuspoliitika“) kehtestab Venipak Eesti OÜ (edaspidi „ettevõte“ või „meie“) nende isikuandmete töötlemise sätted, mida kogutakse meie veebisaidi https://venipak.com/ee/ (edaspidi „veebisait“) külastajatelt, meie teenuseid (sh meie Venipaki mobiilirakendust (edaspidi „rakendus“)) kasutavatelt klientidelt ja muudelt isikutelt, kelle isikuandmeid oma tegevuse käigus töötleme (loetelu ei ole ammendav). Käesolevat privaatsuspoliitikat kohaldatakse ka ettevõtte sotsiaalmeedia kontodel (nt Facebook, LinkedIn) isikuandmete töötlemise ja suhtlemise puhul.

Vastutava töötleja andmed:

Venipak Eesti, OÜ
Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Osmussaare tn 8, 13811
Ettevõtte reg. kood: 12142751.
Tel: (+372) 55547449, (+372) 6414481
Email: [email protected]

Kuna käesolevat privaatsuspoliitikat võidakse muuta ilma sellest eraldi ette teatamata, kontrollige seda palun meie veebisaidi kasutamisel või rakenduse kasutamisel iga kord. Privaatsuspoliitika uusim versioon on saadaval meie veebisaidil.

Kõik andmed, mida oma tegevuse raames töötleme, kogutakse Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi seadustes sätestatud nõuete kohaselt ning kontrollorganite juhistega kooskõlas. Kadumise, loata kasutamise ja muutmise eest kogutud isikuandmete kaitsmiseks võetakse kõiki mõistlikke tehnilisi ja haldusmeetmeid.

Alla 16-aastased isikud ei saa meie veebisaidi ja/või rakenduse kaudu isikuandmeid esitada. Kui olete alla 16-aastane, peate enne isikuandmete esitamist saama oma vanema või muu eestkostja nõusoleku.

 

2. Milliseid andmeid teie kohta kogume ja kuidas neid kasutame?

Mis eesmärgil me isikuandmeid kogume? Milliseid andmeid me täpselt kogume/töötleme? Millisele isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) sättele teie isikuandmete töötlemisel tugineme? Kui kaua me neid andmeid säilitame?
2.1. Pakkide kättesaamine ja kohaletoimetamine Saatja ja saaja ees- ja perekonnanimi, rakenduses registreerimise andmed (nt ees- ja perekonnanimi, pseudonüüm, keele-eelistus), kohaletoimetamise aadress, telefoninumber, e-posti aadress, makseviis ja muud saatja esitatud andmed, saaja allkiri (saadakse paki kättesaamisel/kohaletoimetamisel) ja statistiline teave rakenduse sirvimisajaloo kohta.

Meie tekitatavad andmed sisaldavad järgmist: paki number, kohaletoimetamise tõestus, GPS-andmed ning kättesaamise ja kohaletoimetamise asukoht, kohaletoimetamise korral paki foto (foto kohast, kus kuller paki maha pani, nt sissepääsu uks), rakenduse kasutaja identifikaator, konto staatus, IP-aadress, tehnilised andmed kontole sisselogimise ja konto aktiivsuse kohta.

Saatja puhul: 1) lepingu täitmine ja sõlmimine (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt b) ja 2) GDPRi artikli 6 lõike 1 punkti c kohase juriidilise kohustuse täitmine.

Paki saaja puhul

1) GDPRi artikli 6 lõike 1 punkti c kohase juriidilise kohustuse täitmine; 2) meie õigustatud huvi toimetada pakk kohale õigele saajale (identifitseerimine) GDPRi artikli 6 lõike 1 punkti f kohaselt)

Elektroonilisi andmefaile, infosüsteeme ja andmebaasi kirjeid säilitatakse neli aastat nende saamise kuupäevast.

Saadetiste kättesaamisega seotud dokumente (saatekirjad ja seotud dokumendid) säilitatakse 18 kuud.

Saadetiste kohaletoimetamise (elektroonilisi ja paberkandjal) dokumente säilitatakse neli aastat.

2.2. Lepingute sõlmimine ja täitmine Lepingu allkirjastanud füüsiliste isikute puhul: ees- ja perekonnanimi, isikukood, aadress, füüsilisest isikust ettevõtja tõend või tegevusluba, kontoandmed, telefoninumber, e-posti aadress, allkiri ja sõlmitav leping.

Juriidiliste isikute esindajad, kelle nimel leping allkirjastatakse (nt ettevõtte töötajad): nimi, perekonnanimi, ametinimetus, telefoninumber, e-posti aadress, allkiri ja sõlmitav leping.

Lepingu täitmine ja sõlmimine (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt b)

GDPRi artikli 6 lõike 1 punkti c kohase juriidilise kohustuse täitmine nõuetekohase raamatupidamisarvestuse pidamiseks

Meie õigustatud huvi sõlmida leping ja lepingut teise lepingupoolega tema esindaja kaudu täita (lepingu sõlmimiseks, täitmiseks, ühenduse võtmiseks, tuvastamiseks, dokumentide allkirjastamiseks jne) (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f)

10 aastat alates lepingu lõpetamise kuupäevast, välja arvatud juhul, kui andmeid on vaja kauem säilitada (nt õigusnõuete kaitsmiseks)
2.3. Toll Nimi, perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress, paki number, saadetud sõnumid, kauba sisu ja väärtus. GDPRi artikli 6 lõike 1 punkti c (Leedu Vabariigi tolliseaduse) kohase juriidilise kohustuse täitmine Kuus kuud aktiivses andmebaasis Pärast seda ajavahemikku edastame andmed viieks aastaks arhiivi.
2.4. Maksete tegemine ja raamatupidamine Raamatupidamisandmed: nimi, perekonnanimi, isikukood, kontaktandmed, pangakonto number, makseandmed, osutatud teenused ja raamatupidamiseeskirjades nõutav muu teave. GDPRi artikli 6 lõike 1 punkti c ( Leedu Vabariigi raamatupidamisseadus, Eesti Vabariigi käibemaksuseadus) kohase juriidilise kohustuse täitmine nõuetekohase raamatupidamisarvestuse pidamiseks Kümme (10) aastat, välja arvatud juhul, kui andmeid on vaja kauem säilitada (nt õigusnõuete kaitsmiseks).
2.5.  Otseturundus (teie teavitamine meie teenustest ja meie teenuste kvaliteedi hindamise otstarbeliste uuringute tegemine) Nimi, perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber, paki number, Teavitame teid meie teenustest: 1) kui olete meie teenuseid kasutanud, töötleme teie andmeid Leedu Vabariigi elektroonilise side seaduse artikli 81 lõike 2 alusel; 2) kui te ei ole meie teenuseid kasutanud (te ei ole meie klient olnud), töötleme teie andmeid teie antud nõusoleku alusel (Leedu Vabariigi elektroonilise side seaduse artikli 81 lõige 1 ja GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt a).

Teeme uuringuid oma õigustatud huvile tuginedes, et parandada meie teenuste kvaliteeti GDPRi artikli 6 lõike 1 punkti f kohaselt.

Lepinguliste klientide andmeid töödeldakse lepingu kehtivuse ajal.

Kui meil on otseturunduseks teie nõusolek saadud, töötleme teie andmeid viis aastat alates teie nõusoleku saamisest.

Uuringute tegemisel kasutatavaid andmeid töödeldakse kolm kuud alates teenuse osutamise kuupäevast.

2.6. Meie sotsiaalmeedia kontode haldamine Nimi, perekonnanimi, konto nimi, sugu, kontaktandmed (kui need meile annate), riik, foto, meie postituste kommentaarid, meie postituste jagamised, meie postituste reaktsioonid, jäetud arvustused ja hinnangud, teave selle kohta, millal alustasite meie sotsiaalvõrgustiku konto jälgimist või millal vajutasite selle juures „Meeldib“, meile saadetud manustega sõnumid, meievahelise suhtluse ajalugu (suhtluse sisu ja selle saamise/saatmise aeg) Teie nõusolek (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt a). Viis aastat
2.7. Võlahaldus Kui olete meie ettevõtte suhtes oma lepinguliste kohustuste täitmisega viivitanud, töödeldakse füüsilise või juriidilise isiku juhataja või aktsionäri järgmisi andmeid: ees- ja perekonnanimi, isikukood, aadress, sünniaeg, e-posti aadress, telefoninumber, maksekonto number, maksekonto väljavõtted, krediidiajalugu ja muud andmed, niivõrd, kuivõrd need on võla tekkimise asjaoludega või sellest tulenevate võlgnevuste haldamisega seotud.

Osa nimetatud andmetest saadakse krediidi-, finants-, makse- ja/või e-raha asutustelt, riiklikest või eraregistritest ning võlgnike ühiseid andmefaile haldavatelt ettevõtetelt (Leedus Creditinfo Lietuva UAB jm).

Ettevõttel on õigus anda temal teie isikusamasuse, kontaktandmete ja krediidiajaloo (st finants- ja varaliste kohustuste ja nende täitmise, võlgade ja nende tasumise) kohta olemas olevaid andmeid võlgnike andmebaase haldavatele ettevõtetele (nt Leedu krediidibüroo, UAB Creditinfo Lietuva) ning ka võlgu sissenõudvatele ettevõtetele.

Meie õigustatud huvi saada meie osutatavate teenuste eest õigeaegseid makseid GDPRi artikli 6 lõike 1 punkti f kohaselt Üks aasta pärast võla äratasumist või pärast võla sissenõudmise kuupäeva
2.8. Päringute, kaebuste ja taotluste käsitlemine (ettevõttesisene haldus) Eesnimi, perekonnanimi, kontaktandmed ja muu teave või dokumendid, mille meile esitate Meie õigustatud huvi laekunud kaebusi, taotlusi ja päringuid nõuetekohaselt ja kiirelt käsitleda GDPRi artikli 6 lõike 1 punkti f kohaselt Andmeid säilitatakse neli aastat pärast küsimuse käsitlemist. Isikuandmeid võidakse säilitada kauem, kui see on vajalik ettevõttel tema vastu esitatud nõuete, nõudmiste või hagide eest kaitsmise võimaldamiseks.
2.9. Kõnede salvestamine eesmärgiga tagada telefoniteenuste ja teabe kvaliteet, töötajate ja sidusrühmade õiguste ja õigustatud huvide kaitse, nende õiguste ja õigustatud huvide kaitse, tõendite kogumine ja kaebuste käsitlemine Kogutakse heliandmeid (telefonivestluse salvestis), klienditeenindaja nime, helistaja telefoninumbrit, vestluse kuupäeva ning kõne algus- ja lõpuaega Teie tegelik nõusolek (kui otsustate vestlust jätkata) (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt a).

Kui te ei soovi teie vestluse salvestamist, võtke palun ühendust aadressil [email protected] või külastage meid meie kontoris.

Mitte kauem kui kuus kuud, välja arvatud juhul, kui andmeid on vaja kauem säilitada (nt õigusnõuete kaitsmiseks).
2.10. Postkontorites hoitavate pakkide ja ettevõtte vara turvalisuse tagamine (videovalve) Videoandmed (videosalvestis), kogumise kuupäev ja kellaaeg Meie õigustatud huvi tagada postkontorites hoitavate pakkide ja ettevõtte vara turvalisus (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f) Mitte kauem kui 30 kalendripäeva, välja arvatud juhul, kui on põhjust arvata, et: 1) video on haldusrikkumist, kuritegu või muud seaduserikkumist või töödistsipliini ja/või kutse-eetika rikkumist käsitlev salvestis; 2) video andmed on vajalikud kohtueelse või kohtumenetluse jaoks või 3) enne andmete säilitamistähtaja möödumist saadi video andmete juurdepääsu taotlus.

Neil juhtudel säilitatakse kujutiste andmeid nii kaua, kui need on nimetatud eesmärkidel vajalikud ja need hävitatakse niipea, kui neid enam ei vajata

2.11. Veebisaidi ja rakenduse täiustamine, et tagada parem toimimine, turvalisuse parandamine ning nende sisu ja formaadi kohandamine külastajate vajadustele. Meie veebisaidi ja rakenduse külastajate ja kasutajate puhul kogutakse ja töödeldakse järgmisi andmeid: IP-aadress, operatsioonisüsteem, kasutaja identifikaator, kasutaja seade ja muud andmed külastaja tegevuse kohta meie ja teistel veebisaitidel ning rakenduses. Seda teavet kogutakse ja säilitatakse kirjete osana või küpsiste abil. Küpsiste kasutamise lisateabe saamiseks tutvuge palun küpsiste poliitikaga aadressil https://venipak.com/ee/ Küpsiste abil saadud andmeid kogutakse teie nõusoleku alusel (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt a). Saadud andmeid töödeldakse meie õigustatud huvile tuginedes, et parandada meie veebisaidi tööd (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f) Säilitamisperioodide lisateabe leiate meie küpsiste poliitikast aadressil https://venipak.com/ee/

 

3. Kellele avaldame teie isikuandmeid Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) ja väljapool seda?

Edastame teie isikuandmeid ainult usaldusväärsetele kolmandatele isikutele ja ainult teie isikuandmete töötlemise eesmärkide nõuetekohaseks täitmiseks. Täpsemalt võidakse teie andmed edastada järgmiselt:

EMP piires järgmistele:

 • Venipak Grupi muudele ettevõtetele;
 • meie partneritele, kelle kaudu me saadetisi edastame;
 • turundus-, ärijuhtimis- ja sideteenuseid pakkuvatele ettevõtetele;
 • telefonikõnede salvestamisteenuseid pakkuvatele ettevõtetele;
 • klienditeeninduse ja kliendihalduse teenuseid pakkuvatele ettevõtetele;
 • ettevõttele Creditinfo Lietuva UAB (võlahaldusteenuste pakkumine);
 • võlgu sisse nõudvatele ettevõtetele, kellele võlanõuded on määratud;
 • IT-taristu hooldus- ja teenindusettevõtetele;
 • serverite rendi- ja hooldusteenuseid pakkuvatele ettevõtetele;
 • elektroonilise side teenuseid pakkuvatele ettevõtetele;
 • veebisaitide haldusteenuseid pakkuvatele ettevõtetele;
 • raamatupidamis-, auditi-, õigus- ja muid teenuseid pakkuvatele ettevõtetele;
 • makseteenuste pakkujatele;
 • riigiasutustele ja -institutsioonidele, õiguskaitseorganitele, seaduse kohaselt neile antud ülesandeid täitvatele muudele isikutele, Leedu Vabariigi õigusaktides sätestatud korda järgides.

Väljapool EMP-d järgmistele:

 • Facebook, Inc. (USA). Andmete USAsse edastamisel ei tugine Facebook enam andmeedastuskavale Privacy Shield, aga ta osaleb selles programmis. Väljapoole EMP-d Isikuandmete edastamisel kasutab Facebook Euroopa Komisjoni heakskiidetud lepingu tüüptingimusi (SCC).
 • LinkedIn Corporation (USA). Andmete USAsse edastamisel ei tugine LinkedIn enam andmeedastuskavale Privacy Shield, aga ta osaleb selles programmis. Väljapoole EMP-d Isikuandmete edastamisel kasutab LinkedIn Euroopa Komisjoni heakskiidetud lepingu tüüptingimusi (SCC).
 • Google LLC (USA). Google’i privaatsuspoliitika on saadaval siin. Kasutame Google’i küpsiseid. Andmete USAsse edastamisel ei tugine Google enam mehhanismile Privacy Shield, aga ta osaleb jätkuvalt selles programmis. Väljapoole EMP-d Isikuandmete edastamisel kasutab Google Euroopa Komisjoni heakskiidetud lepingu tüüptingimusi (SCC).

Edastame teie isikuandmeid kõigile neile teenusepakkujatele ainult konkreetsete teenuste osutamiseks vajalikus ulatuses.

 

4. Mida teie andmete kaitsmiseks ette võtame?

Teie isikuandmeid töödeldakse vastutustundlikult ja turvaliselt ning neid kaitstakse kadumise, loata kasutamise ja muutmise eest. Võtame oma teenuste osutamiseks kogutava kogu teabe juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kahjustamise, muutmise, kadumise, avalikustamise või muu loata töötlemise eest kaitsmiseks füüsilisi ja tehnilisi meetmeid. Isikuandmete turvameetmete kindlaksmääramisel võetakse arvesse isikuandmete töötlemisega seotud riske.

 

5. Teie õigused

Igal andmesubjektil, s.t igal inimesel, kelle andmeid meie tegevuse raames töödeldakse, on järgmised õigused:

 • õigus teada (õigus olla teavitatud) oma isikuandmete töötlemisest (GDPRi artiklid 12-14);
 • õigus tutvuda oma töödeldavate isikuandmetega (GDPRi artikkel 15);
 • õigus ebatäpsete isikuandmete parandamisele (GDPRi artikkel 16);
 • õigus teie isikuandmete kustutamisele („õigus olla unustatud“) (GDPRi artikkel 17).

NB! Teil on õigus olla unustatud vaid siis, kui kehtib üks järgmistest põhjustest:

  • isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, millega seoses need on kogutud või muul viisil töödeldud;
  • võtate isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku (millele töötlemine tugineb) tagasi ning puudub muu õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks;
  • te ei nõustu isikuandmete töötlemisega GDPRi artikli 21 lõike 1 kohaselt ja töötlemiseks pole ülekaalukaid õiguspäraseid põhjuseid.
 • Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele (GDPRi artikkel 18):

NB! Teil on õigus teie andmete töötlemist piirata järgmistel juhtudel:

  • teie isikuandmed ei ole õiged;
  • isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik, kuid te ei ole isikuandmete kustutamisega nõus;
  • vastutav töötleja ei vaja isikuandmeid enam omaenda eesmärkidel, kuid need on teile vajalikud õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;
  • olete esitanud isikuandmete töötlemise suhtes GDPRi artikli 21 lõike 1 kohaselt vastuväite, tingimusel, et vastutava töötleja õiguspärased põhjused ei kaalu üles teie põhjuseid.
 • Teie isikuandmete ülekandmise õigus, kui töötlemine põhineb nõusolekul või lepingul ja töötlemine toimub automatiseeritult (GDPRi artikkel 20);
 • Õigus esitada vastuväiteid teid konkreetselt puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes, kui töödeldakse vastutava töötleja või kolmanda isiku mõjuval õiguspärasel põhjusel, välja arvatud juhul, kui vastutav töötleja tõendab, et töödeldakse mõjuval õiguspärasel põhjusel, mis kaalub üles teie huvid, õigused ja vabadused, või õigusnõuete koostamise, esitamise või kaitsmise eesmärgil (GDPRi artikkel 21).

Kui olete seisukohal, et Venipak Eesti OÜ töötleb teie isikuandmeid ebaseaduslikult või ei kasuta teie õigusi, on teil õigus esitada kaebus riiklikule andmekaitseametile (aadressil Tatari 39, Tallinn 10134, tel 627 4135, e-post [email protected]).

Kui te enam ei soovi, et teie isikuandmeid töödeldaks otseturunduse eesmärgil või kui teil on teie isikuandmete töötlemise kohta mõni muu päring või suunis, võtke palun meiega ühendust e-posti aadressil [email protected] või telefonitsi numbril (+372) 55547449, (+372) 6414481.

Teie päringu või suunise kättesaamisel vastame teile hiljemalt 1 (ühe) kuu jooksul päringu esitamise kuupäevast ja viime ellu päringus nimetatud toimingud või teavitame teid sellest, miks me keeldume seda tegemast. Olenevalt päringute keerukusest ja arvust võidakse seda tähtaega vajaduse korral veel kahe kuu võrra pikendada. Sellisel juhul teavitame teid pikendamisest ja selle põhjustest ühe kuu jooksul pärast päringu kättesaamisest.

 

Kolmandate isikute tooted meie veebisaitidel ja küpsised

Käesolev veebisait, kõnealune rakendus ja meie muu sisu võivad sisaldada kolmandate isikute ribareklaame ja linke nende veebisaitidele ning teenustele. Palun pange tähele, et me ei vastuta kolmandate isikute veebisaitide sisu eest ega turvameetmete eest, mida nad andmete puhul võtavad. Seega – kui klõpsate meie veebisaidil, rakenduses või muus sisus (nt uudiskirjas) esitatud teiste veebisaitide lingil, peaksite nende privaatsuspoliitikaid lugema eraldi. Küpsiste lisateabe leiate siit: venipak.com/ee.

 

Võtke meiega ühendust

Kui teil peaks teie isikuandmete kaitse kohta küsimusi tekkima, võtke palun meiega ühendust, kasutades selleks teile kõige mugavamat viisi:

Posti teel või isiklikult meie registrijärgsesse asukohta kohale tulles. Aadress: Venipak Eesti OÜ, Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Osmussaare tn 8, 13811
Telefonitsi: (+372) 55547449, (+372) 6414481
E-posti teel: [email protected]