Märgistusele esitatavad nõuded:

Pakendi minimaalsed mõõtmed peavad olema niisugused, et selle ühele küljele mahuks paki märgis, mille mõõtmed on 100 mm x 150 mm.

Märgised prinditakse välja ainult Venipaki on-line-süsteemi kasutades.

Märgised tuleb printida kleebisteks mõeldud kleeppaberile. Märgise pakendile kleepimiseks ei tohi kasutada kleeplinti, kuna niisugusel juhul ei ole võimalik vöötkoodi skaneerida.

Märgiseid tuleb printida vaid kvaliteetse printeriga. Märgiseid ei tohi välja printida juhul, kui printeris lõppeb tint (tooner), kuna ebakvaliteetselt trükitud märgiselt ei ole võimalik vöötkoodi skaneerida.

Märgised kleebitakse ainult pakendi peale. Juhul, kui märgis asub pakendi küljel, tuleb pakendid enne skaneerimist pöörata.

Märgised kleebitakse pakendi pealmisele tasapinnale otse. Märgendit ei tohi painutada ega selle kleepimisel kortse tekitada, kuna see muudab vöötkoodi skaneerimise võimatuks. Pakend peab olema nii suur, et märgendi saaks sellele kleepida kogu pinnaga, ilma seda painutamata.

Pakendil peab olema ainult üks, uus märgis. Vanade märgiste jätmine pakendile on keelatud. Vanade märgiste läbikriipsutamisest, osalisest maharebimisest või nende muul viisil rikkumisest ei piisa – vanad märgised tuleb pakendilt täielikult eemaldada.