Õige pakend on selline, millest ei ole võimalik pakis olevat kaupa või muid saadetisi ilma pakendit avamata või vigastamata. Samuti peab pakend kaitsma keskkonda paki sisu ja võimalike ohtude eest, mida pakend ise võib põhjustada.

Kõik saadetavad kaubad või muud saadetised peavad olema pakitud sobivasse pakendisse (lainepapist või puidust karpi, paberist ümbrikusse, plastikust ümbrikusse või kotti, lainepapist torusse), võttes arvesse kauba või saadetise spetsiifilisi omadusi. Tehasepakend ei ole transportimiseks sobilik.

TÄHELEPANU! Mittenõuetekohase paki korral ei vastuta vedaja saadetise turvalise kohaletoimetamise eest, ei hüvita kliendile kahjusid ja võib esitada kliendile pretensiooni vedajale või kolmandatele isikutele põhjustatud kahju hüvitamiseks.

Raamatud

 • Saatke uues ja tugevas lainepapist pakendis/kastis.
 • Ärge kasutage oma toote (toodete) jaoks liiga suurt kasti. Transportimise ajal on oht, et tooted võivad loksudes kahjustada saada.
 • Kui karpi jääb tühje õõnsusi, täitke need täitematerjaliga (nt paberi, vahtplasti, mullikilega).
 • Kinnitage lainepapist kast pakketeibiga kogu ümbermõõdus vähemalt kolmest kohast, vältimaks karbi avanemist ja selle sisu välja valgumist.

Klaasmahutid, õrnad ja kergesti purunevad esemed

(klaas, portselan, keraamika, kivimass jne).

 • Saatke uues ja tugevas lainepapist pakendis/kastis.
 • Isoleerige õrnad tooted üksteisest, kasutades selleks papist vaheseinu, mullikilet või vahtplasti.
 • Skulptuuride, tasside jms saatmisel katke väljaulatuvad osad (skulptuuride jäsemed, tassikõrvad jms) eraldi pehmendusmaterjaliga, et vältida nende purunemist transportimisel. Kaitsematerjal peab moodustama eseme ümber vähemalt 5 cm kaitsvat ruumi.
 • Klaasanumates vedelike saatmisel veenduge, et anumate korgid oleksid varustatud kaitsmetega (st veenduge, et korke ei saaks ilma kaitsmeid eemaldamata lahti keerata). Kui sobivaid kaitsekatteid pole, kaitske anumate korgid täiendavalt (nt tõmmake teip ümber).
 • Kui karpi jääb tühje õõnsusi, täitke need täitematerjaliga (nt paberi, vahtplasti või mullikilega).
 • Keraamika-, kivi-, klaastoodete (nt kraanikausid, peeglid jms) saatmisel asetage need sobiva suurusega (veerandalus, poolalus jms) kaubaalusele, nii et toode ei ulatuks kaubaaluse piiridest välja ega saaks seetõttu kahjustuda.

Värv

 • Saatke uues ja tugevas lainepapist kastis.
 • Veenduge, et anumate korgid oleksid varustatud kaitsmetega (st veenduge, et korke ei saaks ilma kaitsmeid eemaldamata lahti keerata). Kui sobivaid kaitsekatteid pole, kaitske anumate korgid täiendavalt (nt tõmmake teip ümber).
 • Pange värv (samuti pahtlid, kõvendid jms), mis võivad külgsurvest avaneda, eraldi kilekottidesse. See kaitseb lekke korral teisi pakendis olevaid esemeid.
 • Kui karpi jääb tühje õõnsusi, täitke need täitematerjaliga (nt paberi, vahtplasti või mullikilega).
 • Kinnitage lainepapist kast pakketeibiga kogu ümbermõõdus vähemalt kolmest kohast, vältimaks karbi avanemist ja selle sisu välja valgumist.
 • Kleepige pakendi ülemisele küljele, st küljele, mille vastas on anumate kaaned, täiendavalt sildi juurde sõna “PAINT”.

Rehvid

 • Saatke papist pakkelehte keeratuna või pakkekilesse mähituna.
 • Kleepige aadresskaart siledale (ühtlasele) pinnale et välistada selle lahti koorumine või ära kukkumine transportimise või sorteerimise ajal.

Loomatoit

 • Saatke uues ja tugevas lainepapist kastis, mis kauba kaalule vastu peab.
 • Kinnitage lainepapist kast pakketeibiga kogu ümbermõõdus vähemalt kolmest kohast, vältimaks karbi avanemist ja selle sisu välja valgumist.
 • Kui saadate selliseid kaupu kaubaalusel, ärge unustage kaubaaluse põhja asetada pappleht ja kaitsta kauba servi papist nurgakaitsmetega.

Raamitud maalid, fotod, lõuendid.

 • Keerake/mähkige paksu pappi, polüstüreeni või mullikilesse.
 • Saatke uues ja tugevas lainepapist kastis.

* Kõrge väärtusega kunstiteoseid ei saadeta.

Kaardid, plakatid, joonised

 • Keerake rulli.
 • Saatke lainepappi pakituna või plasttorus.

Suur kodutehnika

 • Kaitske saadetise ülemist ja alumist osa pappkonstruktsioonidega ning külgi paksu vahtplasti kihiga.
 • Asetage sellised kaubad kaubaalusele, mille põhi on suurem kui saadetava kauba põhi (st veenduge, et toode ei ulatuks kaubaaluselt välja, kuna on oht, et transportimisel või sorteerimisel võivad väljaulatuvad osad kahjustada saada).
 • Raskete, kuid väiksemate mõõtudega pakendite jaoks kasutage õige suurusega kaubaaluseid (veerandalus, poolalus).
 • Kasutage toote kaubaalusele kinnitamiseks piisavas koguses venituskilet/kinnituslinti.

Elektroonika

(telefonid, sülearvutid, tahvelarvutid jms)

 • Tehase/kaubanduspakend ei sobi transportimiseks, seega valige selle kaitsmiseks transpordipakend – uus ja tugev lainepapist karp.
 • Kui karpi jääb tühje õõnsusi, täitke need täitematerjaliga (nt paberi, vahtplasti või mullikilega).

Madratsid

 • Keerake madrats rulli.
 • Saatke uues ja tugevas lainepapist kastis.
 • Ärge kasutage oma toote (toodete) jaoks liiga suurt kasti. Transportimise ajal on oht, et tooted võivad loksudes kahjustada saada.
 • Kui kasti jääb tühje õõnsusi, täitke need täitematerjaliga – mullikile või kilest õhkpatjadega.
 • Kinnitage lainepapist kast pakketeibiga kogu ümbermõõdus vähemalt kolmest kohast, vältimaks karbi avanemist ja selle sisu välja valgumist.

Suurus

 • Paki minimaalne suurus peab olema selline, et selle ühele küljele mahuks terve märgis, mille mõõdud on: 100 mm x 150 mm. Liiga väiksele pakile ei saa korralikult kleepida silti, millelt oleks võimalik skaneerida teavet paki kohta ja sellist saadetist ei ole võimalik transportida.
 • Standardne paki kaal kuni 30 kg.
 • Pikim külgpikkus 1200 mm.
 • Maksimaalne paki kaal kuni 30 kg.
 • Kõige pikem külgpikkus kuni 3000 mm.
 • Standardaluse mõõdud on: 1200 mm x 800 mm x 1700 mm.
 • Mittestandardse aluse maksimaalsed mõõdud on 1200 mm x 2000 mm x 1900 mm.
 • Ebastandardsetes mõõtudes pakkide vedamise küsimustes palume pöörduda klienditeenindusosakonda.

 • Kaubad või esemed (või nende osad) ei tohi pakist ja/või aluselt välja ulatuda, kuna pakkide transpordivahendisse laadimisel või nende sorteerimisel võivad väljaulatuvad osad viga saada.
 • Kõik pakid peavad liikuma eraldi. Mitme paki liitmine üheks pakiks ei ole sobilik pakkeviis.

Kaal

 • Paki maksimaalne kaal ei tohi olla suurem kui 30 kg.
 • Standardaluse maksimaalne kaal on 700 kg.
 • Pakendi (kaubaaluse) maksimaalne kaal ei tohi ületada 900 kg.
 • Suuremõõdulised või raskemad kui 30 kg pakid tuleb transportimiseks üle anda alustel või sellises taaras, mis võimaldab laadimistöödel kasutada tavapärast mehhaniseeritud laadimistehnikat. Raskemad kaubaalused tuleb lahti võtta ja väiksemateks ümber pakendada, et need ei ületaks lubatud kaalu.
 • Pakend peab olema nii tugev, et kui selle servast kinni võetakse, ei kuku sees olev kaup välja. Pakendisse ei tohi panna rohkem ja raskemat kaupa, kui on selle pakendi puhul lubatud.
 • Raskemate, kuid väiksemate mõõtudega pakkide puhul tuleb kasutada sobivas suuruses aluseid (neljandik, pool).

Tugevus ja stabiilsus

 • Saadetise pakkimiseks tuleb kasutada tugevast lainepapist karpe, ümbrikke või plastkotte.
 • Pakkimiseks tuleb kasutada tugevaid (kõvast papist), siledate servadega kaste (soovitatavalt uusi). Kui pakendi servast kinni võetakse, ei tohi sees olev kaup välja kukkuda. Kasti ei tohi panna rohkem või suurema kaaluga esemeid, kui kastid on võimelised kandma. Elastne pakkekile, polüetüleenkott, paberikott või tavaline kangas ei ole pakendamiseks sobivad.

Pappkast on sobilik pakend: rõhule, löökidele ja vibratsioonile tundlikele materjalidele.

Ümbrik, kilekott on sobilik pakend: painduvatele ja rõhukindlatele kaupadele.

Papist vutlar on sobilik pakend: rõhule, löökidele ja vibratsioonile tundlikele materjalidele.

 • Tähelepanu! Tehase-/kaubanduslik pakend ei ole transportimiseks sobilik. Selleks, et toote tehase-/kaubanduslik pakend ei saaks transportimise ajal viga, tuleb selline ese/kaup pakendada transportimiseks ette nähtud pakendisse.
 1. Transpordipakend
 2. Tehase-/kaubanduslik pakend

 • Pakid tõstetakse üksteise peale, seetõttu peab iga pakend taluma 4–5 korda selle enda kaalust suuremat koormust.
 • Kaubaalusele üksteise peale asetatud pakendid peavad olema jäigad, et pakendid kokku ega külili ei vajuks. Seega tuleb pakid piisavalt tugevalt elastsesse kilesse mähkida.
 • Pakend peab olema selline, et selles olevad esemed oleksid kaitstud kahjustuste eest paki keeramisel kõikidele külgedele, raputamisel, tõukamisel, kukkumisel mitte kõrgemalt kui 1 meetri kõrguselt ning ümbritseva keskkonna temperatuuril –25 kuni +40 kraadi ja temperatuuri kõikumistel.

 • Pakendile ei ole vaja kleepida spetsiaalseid märgiseid „Mitte pöörata“, „Kergesti purunev“ vms, sest transportimisel, sorteerimisel, ümberlaadimisel ei ole alati võimalik neid silte arvesse võtta.

 • Suurte gabariitidega, ebastandardsed ja suure mahuga saadetised tuleb pakendada kaubaalustele isegi sel juhul, kui nende kaal ei ületa 30 kg ja kui saadetisel puudub pakend, mis kaitseks seda teiste saadetistega kokkupuutumise eest ning selle peale ei ole lubatud laadida teisi pakke (kapid, tööpingid, reklaamstendid, kokku pandud mööbel, klaasist kaubad jms).
 • Sellisel juhul peab kaubaalus olema saadetavast kaubast mõõtmetelt suurem. Kaubad või väärtesemed (või nende osad) ei tohi pakist ja/või aluselt välja ulatuda, kuna pakkide transpordivahendisse laadimisel või neid jaotusterminalis sorteerides, võivad väljaulatuvad osad viga saada või teisi pakke kahjustada.
 • Akende, klaaspakettide ning keraamiliste ja kivimassist toodete (WC-potid, valamud) saatmisel tuleb saadetis pakendada kaubaalustele või poolalustele. Saadetised, mida tuleb alati hoida kas horisontaal- või vertikaalasendis, tuleb pakendada kaubaalustele.
 • Alustele asetatavad kaubad või väärtesemed, mis on tundlikud rõhule või kokkupuutele teiste pakkidega, peavad olema pakitud välispakendisse.
  Alustel olevatele pakkide puhul tuleb kasutada korralikke ja tugevaid aluseid, mis ei tohi olla remonditud/ parandatud või muud moodi muudetud või modifitseeritud.

 • Suuremõõtmelised kaubad/esemed tuleb pakkida transpordipakendisse, mis kaitseb kaupu või esemeid rikkumise eest laadimise, sorteerimise ja transportimise käigus (sellised kaubad või esemed ei tohi olla pakendatud transportimiseks pakendisse, mis ei ole selleks ette nähtud, olla ilma pakendita, olla kaetud vaid õhukese kilekihiga jne).
 • Saadetise pakend peab vastu pidama 1 meetri kõrguselt kukkumisele.

Täitmine

 • Tühi ruum pakis tuleb täita pakkematerjaliga (paberi, laastude, vati, vahtplasti, mullikilega). Kui pakki jääb tühja ruumi, võivad pakendis olevad esemed liikuma hakata, hõõrduvad üksteise ja pakendi seinte vastu, kaup võib puruneda või kahjustada saada. Ärge kasutage kaste, mis on saadetise jaoks liiga suured, sest need vajavad palju täitematerjali. Tekib oht, et transportimise käigus saavad kastid viga.
 • Klaasi, keraamika või muude kergesti purunevate kaupade saatmisel tuleb need üksteisest eraldada papist vaheseintega, mullikilega, vahtpolüstüreeniga, mis kaupa transportimise käigus kaitseb.
 • Pakendis olevad esemed ei tohi puutuda ka karbi seinte vastu (tuleb kasutada täitematerjali). Väga kergete pakkide puhul võib kasutada ka paberit. Kasti seina ja paki / saadetise vahel (sh ka tehase/ müügipakend) peab olema täitematerjal.

Hermeetilisus

 • Saates vedela sisuga pakke kanistrites või muudes spetsiaalsetes anumates, veenduge, et anumate korkidel oleksid kaitsmed, s.o korgid ei tohi lahti tulla enne, kui kaitse on eemaldatud.
 • Saates vedela sisuga pakke metallpakendites, millel on omadus külgsurve mõjul avaneda (värvid, kõvendid, pahtlid jms), tuleb iga transpordipakki pakendatav taaraühik panna eraldi kilekotti, mis kaitseb võimaliku lekke korral teisi pakis olevaid kaupu. VENIPAKI etikett kleebitakse paki ülemisele küljele. Etiketi kõrvale tuleb täiendavalt kleepida silt tekstiga ,,PAINT‘‘.

Pakendi kinni kleepimine

 • Lainepapist karp tuleb kleeplindiga kinni kleepida kogu ümbermõõdus vähemalt kolmest kohast. Kui paki ümber keeratakse liiga vähe kleeplinti, võib karp sisu raskusele mitte vastu pidada ja avaneda.
 • Pakend ja selle sulgemine peab olema piisavalt efektiivne, et selle sisule ilma pakendit kahjustamata ligi ei pääseks.
 • Kasutage logoga kleeplinti, mida ei saa ilma spetsiaalse tellimuseta vabalt soetada.